La Cambra està reconeguda oficialment com a Oficina de Gestió Empresarial (OGE), la futura finestreta única de tràmits amb l’Administració. Aquesta consideració la faculta per tramitar tota mena de documentació.

  • Registre d’Indústries Agràries

  • RASIC Tallers d’automòbils i certificat de responsable de taller.

  • Qualificació i habilitació professional de personal auxiliar d’atenció a persones en situació de dependència.

  • Acreditació de centre dispensador d’articles ortoprotètics del Servei Català de la Salut.

  • Registre oficial de professionals de l’esport de Catalunya (ROPE)

  • Autoritzacions de centres o serveis sanitaris

  • Autorització d’establiments d’òptica

  • Tràmits de Societats Cooperatives

  • Habilitacions del personal de control d’accés a locals d’espectacles i activitats recreatives

  • Registre de delegats/ades de prevenció de riscos Laborals

La Cambra al teu costat. Truca’ns o escriu-nos

Rosa Úbeda. Tècnica d’Emprenedoria
Telèfon: 977 33 80 80
E-mail: formacio@cambrareus.org