Creació d’Empreses Reus

La Cambra de Comerç Reus t’ajuda a l’hora de crear una empresa i tirar endavant un projecte professional. Moltes persones, quan tenen una idea de negoci, molts cops no saben quins són els passos a realitzar per fer que aquesta idea es converteixi en tangible i material en forma de empresa. Per això, la Cambra de Reus ajuda a l’emprenedoria amb la Creació d’Empreses Reus.

La Cambra de Comerç Reus t’ajuda amb la creació d’empreses Reus, perquè no tinguis cap problema alhora de crear la teva propia organització. La Cambra t’ajuda amb els nostres tècnics especialitzats en emprenedoria, que escolten les idees dels emprenedors per tal de definir i madurar aquesta idea i convertirá en un negoci amb un servei d’assessorament professional i especialitzat.

La Cambra de Comerç de Reus busca que en els àmbits de Comerç, Indústria i Navegació, le empreses de la zona tinguin el màxim benefici possible, amb una aportació doncs molt important per a la societat. Una d’aquestes aportacións es la Creació d’empreses Reus, amb un assessorament que detecta les teves necessitats i les del teu possible públic objectiu, essencial per comprender els passos posterior a fer en l’inici d’una empresa.

El servei de Creació d’Empreses Reus t’ajudarà a entendre quin tipus de societat has de crear per desenvolupar el teu exercici, i en aquest sentit, un dels elements més sol·licitats és la creació de Societat Limitada (SL). En aquest, la Cambra et podrà ajudar a crear la teva empresa de forma telemàtica, amb un cost menor i des de casa teva, sense necessitat de desplaçar-se.

A més, tambés es pot realitzar la Creació d’Empreses Reus als Punts PAE, que són unes oficines pr prestar servei presencial d’informació i assessorament als emprenedors en la definició i tramitació telemàtica de la SL iniciar el tràmit administratiu de constitució de la societat.

Amb la voluntat de fer-te guanyar temp, agilitat alhora de la creació d’empreses Reus, La Cambra et forma perquè puguis crear la teva propia organiztació de forma fàcil, senzilla i des de casa o en qualevol punt anteriorment esmentat. Mai havia estat tant fàcil crear una empresa i ara és el momnto de fer-ho, de convertir les idees, emocions i voluntat en projectes guanyador i d’èxit

Programes Cambra

A la Cambra posem a la vostra disposició diversos programes subvencionats per empreses i joves.

Programes emprenedors i empreses

Dirigit a dones emprenedores que volen iniciar un projecte de negoci.

Objectiu: Oferir informació i assessorament per a la posta en marxa del seu projecte d’emprenedoria.

Específicament: Ajuda a la generació del Pla d’empresa, recolzament en la posta en marxa del Pla, informació sobre les subvencions i ajudes disponibles.

Jornada de sensibilització: Projectes d’emprenedores d’èxit i posta en comú de les experiències

España Emprende (EE) – Recolzament a la creació i consolidació d’empreses.

Objectiu: Contribuir a la posta en marxa de noves activitats empresarials, incidint en la sostenibilitat i competitivitat a mig termini.

Activitats que contempla: Divulgació i sensibilització sobre el procés d’emprenedoria, capacitació i preparació dels emprenedors, assessorament personalitzat, recolzament en els tràmits administratius, seguiment i acompanyament en la evolució de les iniciatives empresarials.

 • Realització de dos tallers sobre temàtica d’emprenedoria
 • Impartir un curs per emprenedors
Dirigit a Pimes que vulguin donar les primeres passes en la internacionalització i saber les claus per a la sostenibilitat exterior.
 • Fase I: Assessorament per la estructuració d’un pla d’internacionalització en un mercat exterior seleccionat. Quatre mòduls: selecció de mercats, accés al mercat seleccionat, comunicació i màrqueting i pla econòmic-financer.
 • FASE II: Ajuts econòmics per a la posada en marxa i el desenvolupament del pla d’internacionalització.
Dirigit a Pimes que vulguin tenir un pla de posicionament digital per a competir en els mercats exteriors.
 • Fase I d’assessorament: anàlisi detallada de l’empresa amb l’objecte de desenvolupar un informe de recomanacions i un pla d’acció en màrqueting digital internacional.
 • Fase II d’ajutsper a la posada en marxa del pla de posicionament online de la teva empresa al mercat objectiu. Subvencions sobre la inversió necessària.
Dirigit a autònoms i Pimes del sector comercial detallista que comptin, al menys, amb un establiment o punt de venda físic.
 • Tallers: Tallers de treball sobre assumptes importants pels comerciants detallistes, coordinats per un expert i sota un format de migdia.
 • Diagnosis: Valoració i recomanacions sobres aspectes clau en la gestió del punt de venda: Entorn i competència, imatge externa e interna, màrqueting i comunicació, gestió comercial i financera.
 • Implantació: Si de la diagnosi resultant s’aconsellen mesures que impliquin una implantació en procediments d’innovació o de TIC’s, es pot demanar una ajuda a fons perdut per part del cost.
Dirigit a autònoms i Pimes del sector turístic que vulguin millorar la seva situació competitiva.
 • Diagnosi: Diagnosi assistida realitzada per un tècnic de la Cambra que marca els punt a considerar de l’empresa, acompanyada per un informe de recomanacions de millora.
 • Implantació: Si de la diagnosi resultant s’aconsellen mesures que impliquin una implantació en procediments d’innovació o de TIC’s, es pot demanar una ajuda a fons perdut per part del cost.
Dirigit a afavorir l’adopció de la cultura d’innovació a les Pimes
 • Sessions de sensibilització: Per mentalitzar a les Pimes de la importància de una política d’innovació permanent per aconseguir una situació duradora al mercat, i presentació del programa per a la captació d’empreses.
 • Fase I: Diagnosi individualitzada, aplicant una metodologia desenvolupada per les Cambres i presentada per un tècnic cameral.
 • Fase II: Pla d’Implantació de soluciones innovadores. Implica la subvenció d’una part del cost de la posta en marxa del projecte d’Innovació identificat en la diagnosi de la fase anterior.
Dirigit a impulsar la incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a les Pimes
 • Sessions de sensibilització: Orientades a presentar la importància de la incorporació de les TIC als processos de negoci de les empreses, i a la captació d’empreses pel programa.
 • Fase I: Diagnosi assistit de TIC. Anàlisi del nivell de digitalització de l’empresa, comprovant el nivell d’utilització actual de les TIC, la gestió del comerç electrònic i la situació del màrqueting digital.
 • Fase II: Pla d’Implantació de soluciones tecnològiques. Implica la subvenció d’una part del cost de la post en marxa del projectes d’Innovació identificats en la diagnosi de la fase anterior.
Dirigit a Pimes que es vulguin incorporar als programes de Formació Professional Dual
 • Jornades per a l’explicació i promoció de la formació professional dual a les empreses
 • Assessorament i orientació personalitzada a les empreses
 • Formació de tutors de FP Dual per a les empreses
 • Ajut en la realització els tràmits per constituir-se l’empresa com agent formatiu de la FP Dual
 • Potenciació de la relació entre el centres formatius i les empreses
 • Seguiment i avaluació de la feina feta i resultats obtinguts

Programes per l’ocupació

Dirigit a persones en situació d’ atur, entre 45 i 60 anys, que vulguin millorar la seva ocupabilitat.

– Orientació laboral
– Formació en competència digital, bàsica o avançada, necessària per l’ entrada al món laboral.
– Diagnòstic de reconversió: entrevista individual i actualització de currículum

Dirigit a joves entre 16 i 29 anys que busquen formació i inserció laboral.

Complementat amb Fira de l’ocupació, on els joves interactuen amb empreses, experts i entitats dedicades al foment de la ocupació.

S’articula en diferents trams:

 • Tram 0: Inscripció del jove
 • Tram 1: Orientació vocacional
 • Tram 2: Formació troncal
 • Tram 3: Formació específica
 • Tram 4: Acompanyament a empreses
 • Tram 5: Inserció laboral o auto-ocupació.
Annex_21_Model_Convocatoria_Ajuts_Català
Anexo VII. Declaración CB y SC
Anexo IX. Extracto Anuncio BDNS
Anexo IV. Comunicación FSE
Anexo III. Relación de Personas
Anexo II. Declaración Responsable
Anexo IB. Solicitud. Opción A
Anexo IA. Solicitud. Opción A
Sol·licitud ajuts PICE 2018 opció B
Sol·licitud ajuts PICE 2018 opció A
Document Ajudes PICE 2018