El president de la Cambra ha presentat en roda de premsa l’Informe de Conjuntura Econòmica elaborat per la Universitat Rovira i Virgili i les Cambres de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

L’informe permet conèixer les principals línies del que ha estat, en el darrer trimestre, l’economia de les Comarques de Tarragona, així com les tendències pels propers mesos.

A la presentació de la Conjuntura, es van arribar a les següents conclusions:

 1. Les perspectives de l’economia mundial elaborades pel FMI estimen que s’han complert les previsions per 2018. En concret, hi ha una moderació en el creixement que s’ha anat accentuant els darrers mesos i que per 2019 es confirma aquest debilitament.
 2. Les darreres dades preveuen un creixement de l’economia espanyola del 2,5%, per 2018 tenint en compte que la variació inter-trimestral del darrer trimestre de l’exercici ha estat similar al tercer. El dinamisme de l’economia catalana és similar a la del conjunt espanyol, amb unes lleugeres dècimes superiors, per la seva major dinàmica exportadora.
 3. En aquest marc que està immersa l’economia de la zona igual que la catalana i espanyola que hem valorat amb unes perspectives de creixement superiors que el seu entorn, però amb unes diferències específiques que ens porten a valorar per la zona un dinamisme inferior l’exercici de 2018.
 4. El nombre de persones ocupades a Tarragona s’ha mantingut estable en relació a les dades de finals de 2017, el nombre d’aquestes ha augmentat en set centes el que representa una variació del 0,2%, molt inferior a la que es va donar l’exercici anterior.
 5. La debilitat en la creació d’ocupació ens porta a continuar amb una taxa d’atur molt elevada, donada l’estabilització de la població activa i el assumir la combinació per part de l’oferta laboral de la temporalitat i l’eventualitat en la feina. La taxa d’atur pel darrer trimestre de 2018 ha estat superior a la mitjana espanyola amb quasi un punt i a la catalana en 3,62 punts.
 6. El nombre de contractes laborals augmenta de manera notòria a la zona. Tot i el pes de la contractació temporal ha augmentat la indefinida, encara que aquesta evoluciona més ràpidament al conjunt català que a la zona, ja que el pes dels mateixos en el total de Catalunya disminueix de manera pràcticament continuada. La temporalitat és una de les particularitats del mercat laboral de la zona i aquesta s’orienta en la disminució del temps de contractació.
 7. De l’anàlisi de les dades de la Seguretat Social cal assenyalar que l’augment ha estat inferior que al conjunt català i superior al Camp de Tarragona que a les Terres de l’Ebre. Diferenciant per comarques les variacions interanuals, cal assenyalar que només al Baix Ebre, Baix Penedès, Conca de Barberà i Priorat, la variació ha estat superior que la catalana.
 8. La variació interanual del nombre de noves societats creades i del seu capital així com les empreses existents que han tingut ampliacions de capital s’orienten a la baixa. El que ens porta a reafirmar-nos en una major cautela en els projectes d’inversió de les empreses a l’àrea, a partir de la disponibilitat dels seus capitals socials, ja sigui en les de nova constitució o en les existents.
 9. La dinàmica portuària del darrer any ha experimentat una disminució del 4,8% dels volums de mercaderies, essent la caiguda més important en líquids a doll, els sòlids a lloure han augmentat un 5,1%, en càrrega general ha augmentat un 3,8% encara que els contenidors han disminuït un 6%. L’aeroport de Reus ha experimentat un creixement interanual l’1,43%, quant el total dels aeroports d’AENA ha incrementat el 5,8%, el de Barcelona ho ha fet amb el 6,1% i el de Girona amb el 3,8%.
 10. La valoració específica del sector turístic ens assenyala que en dades interanuals el nombre de viatgers ha disminuït en un 4,41% i el de pernoctacions en 3,02%. El més significatiu ha estat la disminució dels viatgers no residents en un 5,66%, disminuint les seves pernoctacions en un 4,80%, mentre que els residents han caigut un 3,51% i les seves pernoctacions un 0,73%.
 11. L’indicador dels preus al consum presenta una moderació significativa l’any 2018. En quant la seva variació ha estat de l’1,3% anual per Tarragona, una dècima inferior a la total catalana i una superior a la mitjana espanyola. En base de l’índex de 2016 l’augment de preus en tres anys ha estat del 4,619% a la zona, un 4,853% al total català i d’un 4,405% a l’espanyol.
 12. Durant el tercer trimestre de 2018 el crèdit bancari continua a la baixa, el descens interanual ha estat del 5,42% mentre que el trimestral de 2,11%. Per contra, s’observa un lleuger augment dels dipòsits en variació trimestral de 0,82% el que equival a menys de cent milions d’euros.
 13. Les dades del comerç amb l’exterior assenyalen una disminució de les exportacions del 2,49% fins a novembre de 2018 en relació a l’any anterior, però amb un dinamisme anual diferenciat. En concret, la disminució fins a setembre va ser important, amb caigudes de dos dígits mensuals interanuals i els dos darrers mesos de l’exercici es recuperen valors, el que amortirà la caiguda. En relació amb les importacions el comportament ha estat diferent, ja que aquestes han augmentat un 7,29%, amb un increment continuat des de el mes de juliol.
 14. El potencial econòmic real i l’esforç de diversificació i modernització que s’ha de plantejar en l’economia de l’àrea no ha tingut pel 2018 una dosis d’optimisme necessària per poder prendre decisions ni reflexions per aprofitar aquests potencials. Encara que potser sigui aquests moments quant s’ha de reflexionar més sobre les estratègiques futures del creixement.

Si voleu tenir més informació, us adjuntem l’informe de la Conjuntura i presentada i també el document de presentació de la trobada.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies