L’informe està elaborat per la URV amb la col·laboració de les Cambres de Comerç de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls.

Aquest dimecres s’ha presentat, a la Cambra de Tarragona, l’informe de conjuntura econòmica que elabora la URV amb la col·laboració de les Cambres de Comerç de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls. En aquest informe, que centra l’anàlisi en l’evolució econòmica del tercer trimestre de 2016, s’estableixen deu principals conclusions que detallem a continuació. Si voleu conèixer l’Informe en la seva totalitat, us el podeu descarregar a l’arxiu adjunt.

1.En analitzar la conjuntura del tercer trimestre de 2017, el primer que cal considerar és la forta creació d’ocupació i la disminució de l’atur. En termes interanuals, l’ocupació ha augmentat el 4,94 %, un percentatge molt superior a les variacions dels conjunts català i espanyol.

2. La taxa d’atur es situa al 13,49 %; és a dir, una disminució relativa molt superior a la de les altres àrees que acosta més aquesta taxa a la del total català que no pas a la del total espanyol.

3. Tot i aquesta millora en el mercat laboral de la zona no s’han de perdre de vista tres aspectes: en primer lloc, la disminució del nombre d’actius, un fenomen molt més accentuat que al conjunt català que pot tenir conseqüències sobre el dinamisme futur de la capacitat productiva de l’àrea; en segon lloc, el nombre d’aturats de llarga durada, que es troba per sobre del 55 % del total, i en tercer lloc, la contractació temporal com a base de la creació d’ocupació nova.

4. Malgrat l’estacionalitat de l’activitat productiva a la zona, derivada del dinamisme turístic, cal dir que al tercer trimestre els sectors en què s’ha creat més ocupació han estat la indústria i la construcció. La causa principal és que al sector turístic les contractacions es van cobrir amb escreix a finals del segon trimestre i això hi ha limitat la contractació durant els mesos del tercer trimestre de l’exercici.

5. Igual que ha passat en altres àrees, en variació interanual els preus s’han moderat al voltant del 2 %, tot i el fort augment dels transports i, en menor mesura, d’hotels, bars i restauració. La variació dels preus del petroli ha afectat directament els transports i menys la resta d’activitats, mentre que la repercussió a altres béns i serveis és inferior com a conseqüència de l’estancament i pèrdua de valor relatiu en que es troben les rendes salarials que limita els augments de la demanda.

6. Les dades interanuals fins al setembre relatives a la temporada turística mostren una variació del 9,1 % en el nombre de viatgers i del 6,74 % en les pernoctacions. L’augment de l’ocupació s’ha manifestat principalment en hotels i càmpings, on tenen un pes important els visitants residents i les pernoctacions dels no residents.

7. La construcció residencial ha tingut un comportament insegur. El nombre d’habitatges iniciats ha disminuït respecte dels acabats, fet que mostra una certa precaució per part de l’oferta d’habitatges nous. A diferència de l’any anterior, fins al setembre de 2017 aquest descens s’ha registrat en tot el conjunt català i, de manera més acusada, a la zona del Camp i de l’Ebre.

8. Fins a l’agost, el comerç amb l’exterior ha experimentat un augment interanual del 19,78 % en les exportacions i del 34,39 % en les importacions, unes xifres que superen notablement les variacions dels conjunts espanyol i català. Tot i aquests forts increments el comerç exterior de l’àrea mostra una certa dificultat de diversificació en les exportacions donada la dependència de deu països, pràcticament sempre els mateixos, que tenen les mateixes, fenomen que no es dona en les importacions, ja que tenen una dependència inferior dels deu primers subministradors gràcies a la diversificació de subministraments.

9. Tot i que molts dels indicadors encara registren valors per sota dels de 2008, l’activitat econòmica de la zona ha consolidat un cert dinamisme durant els tres darrers exercicis el que en part s’ha manifestat en una realitat d’augment de la competitivitat global que es fa palès en el comerç exterior.

10. Les empreses han renovat equipaments i han fet algunes inversions, però s’han instal·lat en una certa moderació i àdhuc incertesa a l’hora de prendre decisions futures, ja que en aquests moments no només estan influenciades per criteris macroeconòmics, sinó també per aspectes socials i polítics que no s’acaben d’aclarir i que no donen una via d’optimisme per a la inversió.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies