LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ INDUSTRIA, SERVEIS i NAVEGACIÓ DE REUS, en compliment de la legislació i normativa vigent, treballa per les empreses de la seVa demarcació com a motor de l’economia d’un territori privilegiat (Baic Camp, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d’Ebre i Tarra alta), per la promoció i defensa dels seus interessos, donant resposta a les necessitats i expectatives dels seus clients, d’acord amb els objectius de qualitat previament treballats i establerts.

Per tal de garantir-ho disposem d’un equip de directius i tècnics a disposició de les empreses, format adequadament, motivat, coneixedor de la necessitat de treballar amb criteris de qualitat i implicat en la millora continua dels processos.

Aquest equip és completament conscient que l’adopció de mesures que fomentin l’aplicació dels processos de qualitat permetran millorar la capacitat d’arrelament de la Cambra en la xarxa empresarial del territori i potenciar la seva funció bàsica de representació.

Jordi Just i Miró
President
Juliol 2021

Veure document original PDF