Contractació de la Cambra de Reus

Perfil intern per a la Contractació

Nom
PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES CÁMARA REUS 2020
Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant Juliol 14, 2020
Fe d’errades
Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant Juliol 14, 2020
1.2.- Acord nomenament Mesa
Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant Juliol 3, 2020
1.1.- Aprovació expedient
Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant Juliol 3, 2020
Instruccions
Perfil Contractant Abril 23, 2020
Nom
PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES CÁMARA REUS 2020
Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant Juliol 14, 2020
Fe d’errades
Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant Juliol 14, 2020
1.2.- Acord nomenament Mesa
Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant Juliol 3, 2020
1.1.- Aprovació expedient
Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant Juliol 3, 2020
Instruccions
Perfil Contractant Abril 23, 2020