Contractació de la Cambra de Reus

Perfil intern per a la Contractació

Nom
Proposta Adjudicació Mesa de Contractació al Comitè Executiu
Licitacions PICE 2023 gener 20, 2023
Resolució comitè Executiu
Licitacions PICE 2023 gener 20, 2023
Plec de condicions tècniques i annexes Pice Online 2023
Licitacions PICE 2023 desembre 20, 2022
Quadre resum i plec condicions particulars Pice Online 2023
Licitacions PICE 2023 desembre 20, 2022
  Nom
  No s’ha trobat cap paquet
   Nom
   No s’ha trobat cap paquet
    Nom
    No s’ha trobat cap paquet
     Nom
     No s’ha trobat cap paquet
      Nom
      No s’ha trobat cap paquet