Contractació de la Cambra de Reus

Perfil intern per a la Contractació

Nom
No s’ha trobat cap paquet
  Nom
  No s’ha trobat cap paquet
   Nom
   Propuesta adjudicación mesa contratación
   Licitacions PICE 2022 febrer 9, 2022
   Resolució Comitè Executiu. 24 gener 2022
   Licitacions PICE 2022 gener 31, 2022
   PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES (PPT) I ANNEXES
   Licitacions PICE 2022 desembre 29, 2021
   QUADRE RESUM I PLEC CONDICIONS (PCAP)
   Licitacions PICE 2022 desembre 29, 2021
    Nom
    No s’ha trobat cap paquet
     Nom
     No s’ha trobat cap paquet
      Nom
      No s’ha trobat cap paquet