Contractació de la Cambra de Reus

Perfil intern per a la Contractació

QUADRE RESUM I PLEC CONDICIONS PARTICULARS

Nom
No Packages Found
Nom
Resolució Comitè Executiu 18022021
Licitacions PICE 2021 febrer 19, 2021
Proposta Adjudicació Mesa de Contractació
Licitacions PICE 2021 febrer 19, 2021
2021.02FEB – CUADRO RESUMEN Y PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES
Licitacions PICE 2021 febrer 1, 2021
PLIEGO CONDICIONES TECNICAS
Licitacions PICE 2021 febrer 1, 2021
Nom
No Packages Found
Nom
No Packages Found