Contractació de la Cambra de Reus

Perfil intern per a la Contractació

Nom
No s’ha trobat cap paquet

  QUADRE RESUM I PLEC CONDICIONS PARTICULARS

  Nom
  No s’ha trobat cap paquet
   Nom
   Resolució Comitè Executiu 18022021
   Licitacions PICE 2021 febrer 19, 2021
   Proposta Adjudicació Mesa de Contractació
   Licitacions PICE 2021 febrer 19, 2021
   2021.02FEB – CUADRO RESUMEN Y PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES
   Licitacions PICE 2021 febrer 1, 2021
   PLIEGO CONDICIONES TECNICAS
   Licitacions PICE 2021 febrer 1, 2021
    Nom
    No s’ha trobat cap paquet
     Nom
     No s’ha trobat cap paquet