Contractació de la Cambra de Reus

Perfil intern per a la Contractació

Nom
No s’ha trobat cap paquet
  Nom
  No s’ha trobat cap paquet
   Nom
   No s’ha trobat cap paquet
    Nom
    Resolució Comitè Executiu 18022021
    Licitacions PICE 2021 febrer 19, 2021
    Proposta Adjudicació Mesa de Contractació
    Licitacions PICE 2021 febrer 19, 2021
    2021.02FEB – CUADRO RESUMEN Y PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES
    Licitacions PICE 2021 febrer 1, 2021
    PLIEGO CONDICIONES TECNICAS
    Licitacions PICE 2021 febrer 1, 2021
     Nom
     No s’ha trobat cap paquet
      Nom
      No s’ha trobat cap paquet