Contractació de la Cambra de Reus

Perfil intern per a la Contractació

QUADRE RESUM I PLEC CONDICIONS PARTICULARS

Nom
No Packages Found
Nom
No Packages Found
Nom
Proposta resolució taula contractació PICE 2020
Licitacions PICE 2020 agost 12, 2020
Resolució Licitació PICE 2020
Licitacions PICE 2020 agost 12, 2020
PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES CÁMARA REUS 2020
Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant juliol 14, 2020
Fe d’errades
Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant juliol 14, 2020
1.2.- Acord nomenament Mesa
Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant juliol 3, 2020
1.1.- Aprovació expedient
Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant juliol 3, 2020
Nom
No Packages Found