Contractació de la Cambra de Reus

Perfil intern per a la Contractació

Nom
No s’ha trobat cap paquet

  QUADRE RESUM I PLEC CONDICIONS PARTICULARS

  Nom
  No s’ha trobat cap paquet
   Nom
   No s’ha trobat cap paquet
    Nom
    Proposta resolució taula contractació PICE 2020
    Licitacions PICE 2020 agost 12, 2020
    Resolució Licitació PICE 2020
    Licitacions PICE 2020 agost 12, 2020
    PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES CÁMARA REUS 2020
    Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant juliol 14, 2020
    Fe d’errades
    Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant juliol 14, 2020
    1.2.- Acord nomenament Mesa
    Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant juliol 3, 2020
    1.1.- Aprovació expedient
    Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant juliol 3, 2020
     Nom
     No s’ha trobat cap paquet