Contractació de la Cambra de Reus

Perfil intern per a la Contractació

Nom
No s’ha trobat cap paquet
  Nom
  No s’ha trobat cap paquet
   Nom
   No s’ha trobat cap paquet
    Nom
    No s’ha trobat cap paquet
     Nom
     No s’ha trobat cap paquet
      Nom
      Resolución firmada
      licitacions pice 2018 ok febrer 21, 2023
      PLIEGO-DE-CLÁUSULAS-PARTICULARES-CÁMARA-DE-REUS-Marzo-2018
      licitacions pice 2018 ok febrer 21, 2023
      Acta mesa contratación firmada
      licitacions pice 2018 ok febrer 21, 2023