Contractació de la Cambra de Reus

Perfil intern per a la Contractació

QUADRE RESUM I PLEC CONDICIONS PARTICULARS

Nom
Cuadro resumen y pliego condiciones particulares
Licitació PICE 2n semestre 2021, Licitacions PICE maig 14, 2021
Pliego Condiciones Técnicas
Licitació PICE 2n semestre 2021, Licitacions PICE maig 14, 2021
Nom
No Packages Found
Nom
No Packages Found
Nom
Cuadro resumen y pliego condiciones particulares
Licitació PICE 2n semestre 2021, Licitacions PICE maig 14, 2021
Pliego Condiciones Técnicas
Licitació PICE 2n semestre 2021, Licitacions PICE maig 14, 2021
Resolució Licitacions 2019
Licitacions PICE abril 23, 2020
Fe d’errades – Licitacions 2019
Licitacions PICE abril 23, 2020
Licitacions en curs 2019
Licitacions PICE abril 23, 2020
Resolució Licitacions 2018
Licitacions PICE abril 23, 2020
Licitacions 2018
Licitacions PICE abril 23, 2020
Resolució Licitacions 2016
Licitacions PICE abril 23, 2020
Licitacions 2016
Licitacions PICE abril 23, 2020