Contractació de la Cambra de Reus

Perfil intern per a la Contractació

Nom
No s’ha trobat cap paquet
  Nom
  PROPOSTA ADJUDICACIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ AL COMITÉ EXECUTIU
  Licitació Pice presencial 2023 març 6, 2023
  RESOLUCIÓ COMITÈ EXECUTIU – LICITACIÓ PICE CAMBRA REUS
  Licitació Pice presencial 2023 març 6, 2023
  QUADRE RESUM I PLEC CONDICIONS
  Licitació Pice presencial 2023 febrer 8, 2023
  PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES
  Licitació Pice presencial 2023 febrer 8, 2023
   Nom
   No s’ha trobat cap paquet
    Nom
    No s’ha trobat cap paquet
     Nom
     No s’ha trobat cap paquet
      Nom
      No s’ha trobat cap paquet