Contractació de la Cambra de Reus

Perfil intern per a la Contractació

Nom
No s’ha trobat cap paquet

  QUADRE RESUM I PLEC CONDICIONS PARTICULARS

  Nom
  Resolució Licitació Pice Exp 022021
  Licitació PICE 2n semestre 2021 juny 3, 2021
  Proposta Adjudicació Mesa de Contractació al Comitè Executiu Exp022021
  Licitació PICE 2n semestre 2021 juny 3, 2021
  Cuadro resumen y pliego condiciones particulares
  Licitació PICE 2n semestre 2021, Licitacions PICE maig 14, 2021
  Pliego Condiciones Técnicas
  Licitació PICE 2n semestre 2021, Licitacions PICE maig 14, 2021
   Nom
   No s’ha trobat cap paquet
    Nom
    No s’ha trobat cap paquet
     Nom
     Cuadro resumen y pliego condiciones particulares
     Licitació PICE 2n semestre 2021, Licitacions PICE maig 14, 2021
     Pliego Condiciones Técnicas
     Licitació PICE 2n semestre 2021, Licitacions PICE maig 14, 2021