Contractació de la Cambra de Reus

Perfil intern per a la Contractació

Licitació Pice presencial 2024

Nom
RESOLUCIÓ COMITÈ EXECUTIU
Licitacio Pice presencial 2024 gener 17, 2024
PROPOSTA ADJUDICACIÓ TAULA CONTRACTACIÓ
Licitacio Pice presencial 2024 gener 17, 2024
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES
Licitacio Pice presencial 2024 desembre 22, 2023
QUADRE RESUM I PLEC CONDICIONS
Licitacio Pice presencial 2024 desembre 22, 2023