Contractació de la Cambra de Reus

Perfil intern per a la Contractació

Nom
Propuesta adjudicación mesa contratación
Licitacions PICE 2022 febrer 9, 2022
Resolució Comitè Executiu. 24 gener 2022
Licitacions PICE 2022 gener 31, 2022
PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES (PPT) I ANNEXES
Licitacions PICE 2022 desembre 29, 2021
QUADRE RESUM I PLEC CONDICIONS (PCAP)
Licitacions PICE 2022 desembre 29, 2021

  QUADRE RESUM I PLEC CONDICIONS PARTICULARS

  Nom
  Resolució Licitació Pice Exp 022021
  Licitació PICE 2n semestre 2021 juny 3, 2021
  Proposta Adjudicació Mesa de Contractació al Comitè Executiu Exp022021
  Licitació PICE 2n semestre 2021 juny 3, 2021
  Cuadro resumen y pliego condiciones particulares
  Licitació PICE 2n semestre 2021, Licitacions PICE maig 14, 2021
  Pliego Condiciones Técnicas
  Licitació PICE 2n semestre 2021, Licitacions PICE maig 14, 2021
   Nom
   Resolució Comitè Executiu 18022021
   Licitacions PICE 2021 febrer 19, 2021
   Proposta Adjudicació Mesa de Contractació
   Licitacions PICE 2021 febrer 19, 2021
   2021.02FEB – CUADRO RESUMEN Y PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES
   Licitacions PICE 2021 febrer 1, 2021
   PLIEGO CONDICIONES TECNICAS
   Licitacions PICE 2021 febrer 1, 2021
    Nom
    Proposta resolució taula contractació PICE 2020
    Licitacions PICE 2020 agost 12, 2020
    Resolució Licitació PICE 2020
    Licitacions PICE 2020 agost 12, 2020
    PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES CÁMARA REUS 2020
    Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant juliol 14, 2020
    Fe d’errades
    Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant juliol 14, 2020
    1.2.- Acord nomenament Mesa
    Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant juliol 3, 2020
    1.1.- Aprovació expedient
    Licitacions PICE 2020, Perfil Contractant juliol 3, 2020
     Nom
     Cuadro resumen y pliego condiciones particulares
     Licitació PICE 2n semestre 2021, Licitacions PICE maig 14, 2021
     Pliego Condiciones Técnicas
     Licitació PICE 2n semestre 2021, Licitacions PICE maig 14, 2021
     Resolució Licitacions 2019
     Licitacions PICE abril 23, 2020
     Fe d’errades – Licitacions 2019
     Licitacions PICE abril 23, 2020
     Licitacions en curs 2019
     Licitacions PICE abril 23, 2020
     Resolució Licitacions 2018
     Licitacions PICE abril 23, 2020
     Licitacions 2018
     Licitacions PICE abril 23, 2020
     Resolució Licitacions 2016
     Licitacions PICE abril 23, 2020
     Licitacions 2016
     Licitacions PICE abril 23, 2020