Contractació de la Cambra de Reus

Perfil intern per a la Contractació

Nom
Proposta Adjudicació Mesa de Contractació al Comitè Executiu
Licitacions PICE 2023 gener 20, 2023
Resolució comitè Executiu
Licitacions PICE 2023 gener 20, 2023
Plec de condicions tècniques i annexes Pice Online 2023
Licitacions PICE 2023 desembre 20, 2022
Quadre resum i plec condicions particulars Pice Online 2023
Licitacions PICE 2023 desembre 20, 2022
  Nom
  PROPOSTA ADJUDICACIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ AL COMITÉ EXECUTIU
  Licitació Pice presencial 2023 març 6, 2023
  RESOLUCIÓ COMITÈ EXECUTIU – LICITACIÓ PICE CAMBRA REUS
  Licitació Pice presencial 2023 març 6, 2023
  QUADRE RESUM I PLEC CONDICIONS
  Licitació Pice presencial 2023 febrer 8, 2023
  PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES
  Licitació Pice presencial 2023 febrer 8, 2023
   Nom
   Propuesta adjudicación mesa contratación
   Licitacions PICE 2022 febrer 9, 2022
   Resolució Comitè Executiu. 24 gener 2022
   Licitacions PICE 2022 gener 31, 2022
   PLEC CONDICIONS TÈCNIQUES (PPT) I ANNEXES
   Licitacions PICE 2022 desembre 29, 2021
   QUADRE RESUM I PLEC CONDICIONS (PCAP)
   Licitacions PICE 2022 desembre 29, 2021
    Nom
    Resolució Comitè Executiu 18022021
    Licitacions PICE 2021 febrer 19, 2021
    Proposta Adjudicació Mesa de Contractació
    Licitacions PICE 2021 febrer 19, 2021
    2021.02FEB – CUADRO RESUMEN Y PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES
    Licitacions PICE 2021 febrer 1, 2021
    PLIEGO CONDICIONES TECNICAS
    Licitacions PICE 2021 febrer 1, 2021
     Nom
     FE D’ ERRADES
     licitacions pice 2019 ok febrer 21, 2023
     resolució licitació 012019
     licitacions pice 2019 ok febrer 21, 2023
     Proposta taula contractació Pice 01-2019
     licitacions pice 2019 ok febrer 21, 2023
     Pliego Clausulas Particulares Pice 2019
     licitacions pice 2019 ok febrer 21, 2023
      Nom
      Resolución firmada
      licitacions pice 2018 ok febrer 21, 2023
      PLIEGO-DE-CLÁUSULAS-PARTICULARES-CÁMARA-DE-REUS-Marzo-2018
      licitacions pice 2018 ok febrer 21, 2023
      Acta mesa contratación firmada
      licitacions pice 2018 ok febrer 21, 2023