D’acord amb el que preveu la normativa electoral de les Cambres, posem a la vostra disposició la següent informació:

NORMATIVA CAMERAL.- Règim Jurídic aplicable a les ELECCIONS CAMBRA REUS 2023:
1. Resolució obertura procés electoral
3. Decret regulador del procés electoral
2. Resolució convocatòria procés electoral
4. Reglament de Règim Interior de la Cambra de Comerç de Reus
5. Resolució lliurament cens electoral

CONSULTA CENS ELECTORAL

Per consultar el grup electoral al que pertany l’empresa, podeu consultar el cens electoral.

FORMULARIS
4. Model de sol.licitud de cens electoral

També teniu a la vostra disposició la relació de certificats digitals vàlids per a poder exercir el vostre dret a vot de manera electrònica.

Com a resum i a efectes informatius(*) el calendari electoral és el següent:

  • Del 24/5/2023 al 7/6/2023(ambdós inclosos): Presentació de candidatures per sufragi dels electors i per les organitzacions empresarials.

Posteriorment i en el supòsit que hi hagi més d’un candidat per cada lloc a cobrir es celebraran votacions amb el següent calendari:

  • De les 9.00h del 15/9/2023 a les 9.00h del 19/9/2023: Votacions telemàtiques.
  • De les 10.00h a les 17.00h del 20/09/2023: Votacions presencials (amb mitjans electrònics) a la seu de la Cambra, en el Carrer Boule, nº 2 – 43201 de Reus.
  • Del 21/09/2023 al 27/9/2023 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures d’empreses de major aportació.

Per més informació, podeu consultar la normativa electoral o contactar amb nosaltres mitjançant l’adreça electrònica secretariageneral@cambrareus.org / gerencia@cambrareus.org o bé per telèfon al 977338080 / 977338081.

(*) en cas d’error prevaldrà el que resulti de la normativa