El Ple és l’òrgan suprem de govern i representació de la Cambra. Està integrat per 22 membres elegits mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret entre tots els electors i electores de la Cambra, per 7 membres en representació de les empreses de major aportació voluntària i per 4 membres elegits pel Ple a proposta de les organitzacions empresarials més representatives. D’entre les facultats que li són concedides destaquen:

  • L’adopció d’acords relatius a les finalitats legals de representació, promoció i defensa dels interessos generals de les empreses.

  • Exercir les funcions consultiva i de proposta pròpies de la Cambra.

  • L’aprovació i modificació dels programes anuals o plurianuals d’actuació i gestió corporativa.

  • L’aprovació de les memòries d’actuació, de treballs i/o econòmica de la Cambra.

Jordi Just
Jordi JustPresident
Viquisa Grup
Jaume Batista
Jaume BatistaVicepresident
Representant Patronal FOMENT
Jaume Domenech
Jaume DomenechVicepresident
Automàtics Priorat
Paco Lari
Paco LariTresorer
Més Salut i Treball

Vocals

Xavier Antolín
Xavier Antolín
Reus Fleming, SA
Miquel Borràs
Miquel Borràs
Bocros, SA
Pere Joan Bové
Pere Joan Bové
Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Gandesa
Jose María Caballero
Jose María Caballero
Representant Patronal PIMEC
Blanca Cabré
Blanca Cabré
La Industrial Algodonera, SA
Reus Deportiu
Ricard Font de Rubinat
Ricard Font de Rubinat
Institut Pere Mata, SA
Joan Manel Garcia
Joan Manel Garcia
Escardó Serveis Tècnics, SL
Ferran Xavier Conejo da Pena
Ferran Xavier Conejo da Pena
Idetsa Vandellòs-L’Hospitalet de l’Inf.
Pilar Ortega
Pilar Ortega
Trans Crispi, SL
Daniel Ortiga
Daniel Ortiga
Ortiga Sabaté, SL
Jordi París
Jordi París
Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà
Virginia Peña
Virginia Peña
Representant Patronal FOMENT
Eva Prim
Eva Prim
Ronadelles, SL
Joan Roig
Joan Roig
Unifamiliar Sant Jordi, SL
Anton Roig
Anton Roig
Laboratorios Serra Pàmies, SA
Rosa Rueda
Rosa Rueda
Representant Patronal PIMEC
Gregori Salvat
Gregori Salvat
Construccions Gregori Salvat, SL
Francesc Xavier Teixidó
Francesc Xavier Teixidó
Industrias Teixidó
Ángel Torija
Ángel TorijaMaletas Queralt
Mario Basora
Mario Basora
Elring Klinger

Vocals Cooperadors

Joan Maria Bergadà
Joan Maria Bergadà
Montse Casals
Montse Casals
Mercè Chiapella
Mercè Chiapella
Josep Maria Cogul
Josep Maria Cogul
Anna Fontboté
Anna Fontboté
Rodolf Guasch
Rodolf Guasch
Isidre Guinjoan
Isidre Guinjoan
Josep Machado
Josep Machado
Enric Moralla
Enric Moralla
Jacint Pallejà
Jacint Pallejà
Xavier Pàmies
Xavier Pàmies
Elena Pàmies
Elena Pàmies
Tània Piqué
Tània Piqué
Cristina Sans
Cristina Sans
Joan Sas
Joan Sas
Toni Solé
Toni Solé
Ramon Vallverdú
Ramon Vallverdú
Gerard Sanfeliu
Gerard Sanfeliu
Ramón de la Fuente
Ramón de la Fuente
Victoria Luque
Victoria Luque
Joan Montserrat
Joan Montserrat
Sergi Cubedo
Sergi Cubedo
Cristina Budí
Cristina Budí
Jesus Carvajal
Jesus Carvajal