Les Comissions tenen com a finalitat assessorar els òrgans de govern de la Cambra en les qüestions que els hi són pròpies. La Cambra disposa de catorze comissions, agrupades en dos àrees: serveis a les empreses i competitivitat i promoció econòmica i sectors:

Promoció econòmica i sectors

Joaquim Brufau
Joaquim BrufauCoordinador
Comissió Agroalimenària
Pau Salvadó
Pau SalvadóCoordinador
Comissió de Comerç
Joan Bergadà
Joan BergadàCoordinador
Comissió de Comerç
Gerard Pagès
Gerard PagèsCoordinador
Comissió d’Indústria
Josep Anton Aliagas
Josep Anton AliagasCoordinador
Comissió de TIC i Transformació Digital
Pilar Ortega
Pilar OrtegaCoordinadora
Comissió de Transport i Logística
Berta Cabré
Berta CabréCoordinadora
Comissió de Turisme i Restauració

Serveis a les empreses i competitivitat

Jaume Batista
Jaume BatistaCoordinador
Comissió d’Economia circular
Paco Lari
Paco LariCoordinador
Comissió d’Empresa saludable
Blanca Cabré
Blanca CabréCoordinadora
Comissió de d’FP Dual
Marta Domenech
Marta DomenechCoordinadora
Comissió d’Internacionalització
Montse Casals
Montse CasalsCoordinadora
Comissió d’Igualitat
Marc Segura
Marc SeguraCoordinador
Comissió de Sostenibilitat i Energia
Miquel Domingo
Miquel DomingoCoordinador
Comissió d’Infraestructures