El Comitè Executiu és l’òrgan permanent de gestió i administració de la Cambra. Està format pel President, els tres Vicepresidents, el Tresorer i quatre vocals, escollits pel Ple, d’acord amb el reglament de règim interior de la Cambra respectiva. Les funcions del Comitè Executiu són:

  • Efectuar i dirigir les activitats de la Cambra necessàries per exercir i desenvolupar les funcions que aquesta té atribuïdes legalment.

  • La gestió i l’administració ordinàries de la Cambra.

  • Elaborar i proposar al Ple l’aprovació del reglament de règim interior.

  • En casos d’urgència, exercir funcions del Ple i prendre decisions sobre matèries atribuïdes al ple.

Jordi Just
Jordi JustPresident
Viquisa Grup
Jaume Batista
Jaume BatistaVicepresident
Representant Patronal FOMENT
Jaume Domenech
Jaume DomenechVicepresident
Automàtics Priorat
Paco Lari
Paco LariTresorer
Més Salut i Treball
Berta Cabré
Berta CabréVocal
Càmping Joan
Marc Segura
Marc SeguraVocal
Solcam
Xavier Llucià
Xavier LluciàVocal assessor
Andrés Pintaluba SA
Pau Salvadó Sans
Pau Salvadó SansVocal assessor
CC El Pallol
Angel Torija Ara
Angel Torija AraVocal
Maletas Queralt
Mario Basora
Mario BasoraVocal Assessor
Elring Klinger