Cambra Comerç Reus

La Cambra Comerç Reusés una entitat de dret públic que s’encarrega de representar els interessos de les empreses de la seva zona. En aquest sentit, es converteix en la millor opció perquè les empreses busquin solucions al seus problemes i optin per tenir un assessorament de qualitat a la recerca de l’èxit.

Cambra Comerç Reus: La Cambra Comerç de Reus, porta des del 23 de desembre de 1886 exercint la seva funció pública i d¡ajuda constant i soport a totes les empreses de la demarcación, esdevenint en un element primordial pels reusencs i l’activitat comercial de la ciutat i demarcació.

La Cambra Comerç Reus té com a objectiu representar els interessos del comerç, la indústria i la navegació i de totes les empreses dels diferents sectors que estan en aquests grans àmbits. Tots els serveis que ofereix la Cambra de Reus estan pensats per facilitar les coses a les organitzacions reusenques i del Baix Camp,amb l’ajuda dels nostres grans professionals

La Cambra Comerç Reus ofereix en àmbit públic i privat, ajuda a entitats i empreses que ho necessiten, sempre mirant pel benefici de les empreses i organitzacions

A més, s’ha de destacar que la Cambra de Reus té múltiples funcions públiques i d’ajuda a les empreses de la zona. De fet, les funcions de les Cambres de Comerç estan estipulades en la llei 1/993 bàsica de Cambres de Comerç d’Espanya i la llei 14/2002 de la Generalitat de Catalunya de les cambres oficials de comerç indústria i navegació i del Consell de Cambres.

Per exemple, la funció de representar els interessos generals del comerç, la indústria i la navegació en els òrgans administratius o els organismes públics de composició plural que desenvolupen funcions relacionades amb els interessos econòmics generals, un ele,ent molt important a la Cambra Comerç Reus.

Una de les tasques més importants de la Cambra Comerç Reus és proposar al Govern, donant-ne les indicacions que creguin correctes per defensar a les cambres que representen de forma general.

La Cambra Comerç Reus té com a objectiu ajudar a les empres, organitzacions i persones físiques que tenen un projecte per tal de dirigir-los en el seu exercici i poder millorar la seva tasca i forma de treballar.

És important tenir en compte que la Cambra Comerç Reus compta amb grans professionals que es dediquen, entre altres coses, a assessorar administracions públiques sobre tot el que les cambres representen Una de les coses que fa la Cambra és la presentació d’informes que les administracions els demanin i són una entitat que tenen paraula i que han de ser escoltades quan alguna llei o modificació d’aquesta afecti als interessos del comerç, la indústria i la navegació.

La Cambra Comerç Reus també porta un cens públic de les empreses, establiments, delegacions i altres que estiguin localitzats dins de la zona d’actuació de la Cambra, així com gestionar els programes d’ajuts públics i els serveis públics relacionats amb els programes esmentats quan sigui la Generalitat la responsable de la seva gestió.

La Cambra Comerç Reus fa accions de promoció comercial i turística per a afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. Promoure el foment de l’exportació, sens perjudici del que la Llei de l’Estat 3/1993 estableix pel que fa a les actuacions d’interès general.
Prestar serveis d’informació i assessorament empresarial. Particularment, poden dur a terme actuacions de tramitació de documents relacionats amb l’exercici legal de les activitats empresarials.

Col•laborar en els programes de formació permanent establerts per les empreses, pels centres docents públics o privats i, si és el cas, per les administracions públiques competents, i difondre i impartir, si escau, formació no reglada referent a l’empresa, és una de les altres tasques de la Cambra Comerç Reus.

La Cambra Comerç Reus fa una funció imprescindible pel comerç, la indústria i navegació. L’objectiu primordial de la seva activitat es ajudar a aquelles persones i empreses que necessiten assessorament, ajudes públiques, formació i altres elements per dur a terme el seu projecte professional de la millor manera, amb el recolzament de grans professionals.

Si encara no ens has visitat, no dubtis en aprofitar tot el ventall d’oportunitats que t’ofereix la Cambra Comerç Reus, que et poden servir i molt per millorar la rendibilitat del teu negoci, o simplement, aconseguir noves idees i enfocs del futur de la teva organització.

Cambra Comerç Reus

Composició de la Cambra

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, és una corporació de Dret Públic que representa els interessos generals de les empreses de la seva demarcació i és continuadora de la Oficial de Comerç i Indústria de Reus, creada el 23 de desembre de 1886. El seu funcionament s’ajusta al que estableixen la llei 3/1993, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació d’Espanya, a la llei 14/2002 de la Generalitat de Catalunya, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació i del Consell General de les Cambres.

EL COMITÈ EXECUTIU

El Comitè Executiu és l’òrgan permanent de gestió d’administració i proposta de la Cambra.

Està format pel president, tres vicepresidents, el tresorer i cinc vocals, escollits pel Ple, d’acord amb el reglament de règim interior de la Cambra respectiva.

Entre les funcions del Comitè Executiu són:

1. Efectuar i dirigir les activitats de la Cambra necessàries per exercir i desenvolupar les funcions que aquesta té atribuïdes legalment.

2. La gestió i l’administració ordinàries de la Cambra.

3. Elaborar i proposar al Ple l’aprovació del reglament de règim interior.

4. En casos d’urgència, exercir funcions del Ple i prendre decisions sobre matèries atribuïdes al ple.

President

Jordi Just

Jordi Just

President

Vicepresidència

Agata Girbes

Agata Girbes

Vicepresidenta 1a

Jaume Batista

Jaume Batista

Vicepresident 2n

Jaume Domènech

Jaume Domènech

Vicepresident 3r

Tresorer

Paco Lari

Paco Lari

Tresorer

Vocals

Berta Cabré

Berta Cabré

Vocal

Marta Domènech

Marta Domènech

Vocal

Xavier Llucià

Xavier Llucià

Vocal

Marc Segura

Marc Segura

Vocal

Joan Carles Virgili

Joan Carles Virgili

Vocal

EL PLE

President

Jordi Just

Jordi Just

Viquisa Grup, SL

Vicepresidència

Agata Girbes

Agata Girbes

Vicepresidenta 1a

Vibar y Asociados del Barcelonés, SL 

Jaume Batista

Jaume Batista

Vicepresident 2n

CEPTA-FOMENT

Jaume Domènech

Jaume Domènech

Vicepresident 3r

Auomàtics Priorat, SL

Vocals

Maria Adseries

Maria Adseries

Vocal

Còdol Educació, SCP

Xavier Antolín

Xavier Antolín

Vocal

Reus Fleming, SA

Mario Basora

Mario Basora

Vocal

Elring Klinger, SAU

Miquel Borràs

Miquel Borràs

Vocal

Bocros, SA

Pere Bové

Pere Bové

Vocal

Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Gandesa, SCCL

José Maria Caballero

José Maria Caballero

Vocal

PIMEC

Berta Cabré

Berta Cabré

Vocal

Càmping Joan, SL

Blanca Cabré

Blanca Cabré

Vocal

La Industrial Algodonera, SA

Marta Domènech

Marta Domènech

Vocal

Hermanos Guasch Embarcaciones Deportivas, SA

Cesc Escoda

Cesc Escoda

Vocal

Reus Deportiu

Mayte Forjàn

Mayte Forjàn

Vocal

Merlin Properties Socimi, SA

Ricard Font de Rubinat

Ricard Font de Rubinat

Vocal

Institut Pere Mata, SA

Joan García

Joan García

Vocal

Escardó Serveis Tècnics, SL

Paco Lari

Paco Lari

Vocal

Més Salut i Treball

Xavier Llucià

Xavier Llucià

Vocal

Andrés Pintaluba S.A.

Pilar Ortega

Pilar Ortega

Vocal

Trans Crispi, SL

Daniel Ortiga

Daniel Ortiga

Vocal

Ortiga Sabaté, SL

Jordi París

Jordi París

Vocal

Organisme autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà

Virginia Peña

Virginia Peña

Vocal

CEPTA FOMENT

Eva Prim

Eva Prim

Vocal

Ronadelles, SL

Joan M. Roig

Joan M. Roig

Vocal

Unifamiliar Sant Jordi, SL

Toni Roig

Toni Roig

Vocal

Laboratoris Serra Pàmies, SA

Rosa Rueda

Rosa Rueda

Vocal

PIMEC

Gregori Salvat

Gregori Salvat

Vocal

Construccions Gregori Salvat, SL

Marc Segura

Marc Segura

Vocal

Segura Inversions Energètiques, SL

Xavier Teixidó

Xavier Teixidó

Vocal

Industrias Teixidó, SA

Àngel Torija

Àngel Torija

Vocal

Maletas Queralt, SA

Joan Carles Virgili

Joan Carles Virgili

Vocal

SOREA

LES COMISSIONS CONSULTIVES

Tenen com a finalitat assessorar els òrgans de govern de la Cambra en les qüestions que els hi són pròpies. La Cambra diposa de catorze comissions, agrupades en dos àrees: serveis a les empreses i competitivitat i promoció econòmica i sectors.

Serveis a les Empreses i Competitivitat:

Economia Circular, Empresa Saludable, Energia i Sostenibilitat, Formació, Igualtat, Infraestructures i Internacionalització.

Jaume Batista

Jaume Batista

Coordinador Comissió Economia Circular

Coordinadora Comissió Igualtat

Paco Lari

Paco Lari

Coordinador Comissió Empresa Saludable

Miquel Domingo

Miquel Domingo

Coordinador Comissió Infraestructures

Marc Segura

Marc Segura

Coordinador Comissió Energia i Sostenibilitat

Marta Domènech

Marta Domènech

Coordinadora Comissió Internacionalització

Blanca Cabré

Blanca Cabré

Coordinadora Comissió Formació

Maria Capdevila

Maria Capdevila

Coordinadora Comissió Formació

Promoció Econòmica i Sectors

Agroalimentari, Comerç, Indústria, Llotja, TIC i Transformació Digital, Transport-Logística i Turisme i Restauració.

Joaquim Brufau

Joaquim Brufau

Coordinador Comissió Agroalimentari

Joan Bergadà

Joan Bergadà

Coordinador Comissió Comerç

Pau Salvadó

Pau Salvadó

Coordinador Comissió Comerç

Gerard Pagès

Gerard Pagès

Coordinador Comissió Indústria

Isidre Guinjoan

Isidre Guinjoan

Coordinador Comissió Llotja

Coordinador Comissió TIC i Transformació Digital

Pilar Ortega

Pilar Ortega

Coordinadora Comissió Transport - logística

Berta Cabré

Berta Cabré

Coordinadora Comissió Turisme i restauració

ELS COMISSIONATS

Els Comissionats de la Cambra són figures de reconeguda solvència en assumptes específics que tenen la funció d’assessorar l’ens en les matèries de la seva competència.

Josep Anton Aliagas

Josep Anton Aliagas

Comissionat Silicon Valley

Jordi Busquets

Jordi Busquets

Comissionat Borsa de Comerç Europea

Santi Esteva

Santi Esteva

Comissionat Esports

Pepe Jofre

Pepe Jofre

Comissionat Relacions Institucionals

Jacint Pallejà

Jacint Pallejà

Comissionat Desenvolupament Comerç

Enric Moralla

Enric Moralla

Comissionat Aeroport

Joaquim Olivé

Joaquim Olivé

Comissionat Transport Metropolità

ELS DELEGATS TERRITORIALS

Els Delegats Territorials són els representants de la Cambra de Reus a les comarques de la seva demarcació. Exerceixen d’interlocutors amb el territori per tal que les necessitats del teixit empresarial d’aquestes comarques arribin als òrgans de la Cambra.

Àngel Torija

Àngel Torija

Delegat Conca de Barberà

Marta Domènech

Marta Domènech

Delegada Priorat

Pilar Ortega

Pilar Ortega

Delegada Ribera d’Ebre

Pere Bové

Pere Bové

Delegat Terra Alta

ELS ASSESSORS

Vocals Assessors Comitè Executiu

Maria Capdevila

Maria Capdevila

Carles Jara

Carles Jara

Jaume Casals

Jaume Casals

Miquel-Àngel Puig

Miquel-Àngel Puig

Vocals Cooperadors del Ple

Joan Bergadà

Joan Bergadà

Núria Buldó

Núria Buldó

Joan Cabré

Joan Cabré

 Jesús Carvajal

Jesús Carvajal

 Mercè Chiapella

Mercè Chiapella

Josep M. Cogul

Josep M. Cogul

Sergi Cubedo

Sergi Cubedo

Anna Fontboté

Anna Fontboté

Laura Garrido

Laura Garrido

Rodolf Guasch

Rodolf Guasch

Isidre Guinjoan

Isidre Guinjoan

Gemma Molné

Gemma Molné

Joan Montserrat

Joan Montserrat

Enric Morralla

Enric Morralla

Gerard Pagès

Gerard Pagès

Jacint Pallejà

Jacint Pallejà

Xavier Pàmies

Xavier Pàmies

Elena Pàmies

Elena Pàmies

Quim Piqué

Quim Piqué

Victor Rafecas

Victor Rafecas

Jorge Rios

Jorge Rios

Gerard Sanfeliu

Gerard Sanfeliu

Cristina Sans

Cristina Sans

Toni Solé

Toni Solé

Josep Ramon Vallverdú

Josep Ramon Vallverdú

L’ORGANIGRAMA TÈCNIC

Josep Baiges

Josep Baiges

Secretari General

Dani Revenga

Dani Revenga

Cap de Gabinet i Comunicació

Carme Clavaguera

Carme Clavaguera

Gabinet de Presidència, Tècnic OGE

Kika Fallada

Kika Fallada

Coordinació i Protocol

Mercè Martínez

Mercè Martínez

Departament de Comptabilitat i Administració

Rosa Úbeda

Rosa Úbeda

Cap del Departament de Formació, Creació d'Empreses i OGE

Marta Pino

Marta Pino

Departament d'Internacional i Innovació

Elena Gutiérrez

Elena Gutiérrez

Màrqueting i servei a les empreses

marketing@cambrareus.org

 

Cecília Segovia

Cecília Segovia

Departament d'Administració i empresa

cambrareus@cambrareus.org

 

Posa’t en contacte amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies