DIRIGIT A:

  • Pimes
  • Autònoms

 

OBJECTIUS:

Contribuir a la millora de la competitivitat de les Pimes mitjançant l’adopció d’una cultura a favor de la innovació permanent per aconseguir un creixement econòmic sostingut. En aquest sentit es posa a disposició de les empreses la possibilitat de desenvolupar Plans d’Implantació de Solucions Innovadores, amb l’objectiu d’identificar possibles actuacions de millora en aquest àmbit.

 

ESTRUCTURA:

Fase I: Diagnòstic assistit, per part d’un tècnic de la Cambra especialitzat, amb l’objectiu de conèixer el nivell de competitivitat de l’empresa en el seu entorn econòmic i de mercat, identificant possibles actuacions de millora a través de la innovació per tal de fomentar la seva situació competitiva.

Fase II: Subvenció d’una part del cost de la posada en marxa dels projectes d’Innovació identificats en la diagnosi de la fase anterior en la qual tu esculls el proveïdor i la Cambra tramitarà l’ajuda.

 

PREU:

Diagnòstic: GRATUÏT per la Pime o l’autònom.

Implantació del pla: Subvencionem fins al 40% per unes inversions d’un màxim de 7.000 € en el desenvolupament del Pla d’Implantació de Solucions innovadores, és a dir, l’ajuda per la PIME serà d’un màxim de 2.800€.

El pressupost d’aquesta convocatòria és de 13.765,74€ en el marc del “Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya 2014-2020”, amb el que es preveu una participació estimada de 4 empreses en a Fase I i de 1 empresa en la Fase II.

Els beneficiaris s’escolliran mitjançant un sorteig davant notari d’entre totes les sol·licituds presentades.

Programa finançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Una manera de hacer Europa

 

Inscripcions obertes del 28 de juny a les 9h. fins al 15 de juliol a les 14h. a: https://sede.camara.es/sede/reus/tramites/TR0000003635

Més informació a programes@cambrareus.org o trucant al 977 33 80 80