DIRIGIT A:

  • Pimes
  • Autònoms

 

OBJECTIUS:

Contribuir a la millora de la competitivitat de les Pimes mitjançant l’adopció d’una cultura a favor de la innovació permanent per aconseguir un creixement econòmic sostingut. En aquest sentit es posa a disposició de les empreses la possibilitat de desenvolupar Plans d’Implantació de Solucions Innovadores, amb l’objectiu d’identificar possibles actuacions de millora en aquest àmbit.

 

ESTRUCTURA:

Fase I: Diagnòstic assistit, per part d’un tècnic de la Cambra especialitzat, amb l’objectiu de conèixer el nivell de competitivitat de l’empresa en el seu entorn econòmic i de mercat, identificant possibles actuacions de millora a través de la innovació per tal de fomentar la seva situació competitiva.

Fase II: Subvenció d’una part del cost de la posada en marxa dels projectes d’Innovació identificats en la diagnosi de la fase anterior en la qual tu esculls el proveïdor i la Cambra tramitarà l’ajuda.

 

PREU:

Diagnòstic: GRATUÏT per la Pime o l’autònom.

Implantació del pla: Subvencionem fins al 50% per unes inversions d’un màxim de 7.000 € en el desenvolupament del Pla d’Implantació de Solucions innovadores, és a dir, l’ajuda per la PIME serà d’un màxim de 3.500€.

El pressupost d’aquesta convocatòria és de 27.796€ en el marc del “Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya 2014-2020”, amb el que es preveu una participació estimada de 3 empreses en la Fase I i de 3 empreses en la Fase II.

Les sol·licituds de participació i admissió d’empreses al Programa seran seleccionades per estricte ordre de registre d’entrada fins a esgotar el pressupost disponible.

Programa finançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Una manera de hacer Europa.

 

Inscripcions obertes des del 09 de febrer a les 09h. fins al 19 de maig a les 14h., o fins a esgotar el pressupost a: 

 

Més informació a programes@cambrareus.org o trucant al 977 33 80 80