DIRIGIT A:

  • Pimes i Autònoms que desenvolupin la seva activitat en el marc del sector industrial, és a dir, empreses que el seu CNAE 2009 es trobi dins dels següents:

 

OBJECTIUS:

➔ Contribuir a la millora de la competitivitat de les pimes industrials, mitjançant l’adopció d’una cultura, ús i aprofitament permanent de les tecnologies habilitadores de la Indústria Connectada 4.0 a les seves estratègies empresarials, per aconseguir un creixement econòmic sostingut.

➔ Promoure l’ús eficient de les TIC per part de les empreses industrials a través de la seva incorporació a processos d’acceleració de l’adquisició de transformació digital a fi provocar l’increment sostenible i ordenat de la competitivitat empresarial.

➔ Proporcionar a les empreses industrials un conjunt de recursos que els faciliti un millor aprofitament de les solucions i serveis tecnològics disponibles.

➔ Desenvolupar accions de comunicació, difusió i foment de l’ús de solucions TIC relacionades amb el sector industrial que millorin la competitivitat.

 

ESTRUCTURA:

Fase I: Assessorament.- Consisteix en la realització d’una anàlisi exhaustiva del nivell de digitalització de l’empresa industrial i de les seves possibilitats de millora mitjançant l’estudi de la seva cadena de valor, que permet conèixer el nivell de competitivitat en el seu entorn econòmic i de mercat. S’identifiquen les debilitats i les àrees de millora que s’han d’incorporar a l’empresa des d’una perspectiva global.

Fase II: Implantació de solucions. Aquesta fase compta amb suport econòmic per a la implementació, a través del proveïdor de serveis que l’empresa determini, de les recomanacions en matèria de desenvolupament tecnològic identificades a la Fase I.

 

PREU:

Diagnòstic: GRATUÏT per la Pime o l’autònom.

Implantació del pla: Subvencionem fins al 50% per unes inversions d’un màxim de 20.000 € en el desenvolupament del Pla Personalitzat d’Implantació, és a dir, l’ajuda per la PIME serà d’un màxim de 10.000€.

El pressupost d’aquesta convocatòria és de 43.864 € en el marc del “Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya 2014-2020”, amb el que es preveu una participació estimada de 2 empreses.

Les sol·licituds de participació i admissió d’empreses al Programa seran seleccionades per estricte ordre de registre d’entrada fins a esgotar el pressupost disponible.

 

Inscripcions obertes des del 20 de juliol a les 9h. fins al 31 d’agost a les 14h. a:

 

Més informació a programes@cambrareus.org o trucant al 977 33 80 80

 

PROGRAMA:

COFINANÇA:

Programa finançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Una manera de hacer Europa.

 

DOCUMENTACIÓ: