DIRIGIT A:

  • Pimes
  • Autònoms

 

OBJECTIUS:

Capacitar a les empreses per a prevenir els principals riscos en Ciberseguretat i garantir que els Sistemes d’Informació i Telecomunicacions que utilitzen disposen d’un nivell òptim de seguretat.

Impulsar l’ús segur i fiable del ciberespai, protegint els drets i les llibertats dels ciutadans i promovent el progrés socioeconòmic.

 

ESTRUCTURA:

Fase I: Diagnòstic assistit en Ciberseguretat. Anàlisis del nivell de seguretat de l’empresa i de les possibilitats de millora de la protecció envers als riscs cibernètics als que s’exposa. A més d’estudiar l’adopció de procediments i solucions tecnològiques que permetin mitigar o eliminar aquests riscos.

Fase II: Pla Personalitzat d’Implantació. Subvenció d’una part del cost de la posada en marxa dels projectes en Ciberseguretat identificats en la diagnosi de la fase anterior en la qual tu esculls el proveïdor i la Cambra tramitarà l’ajuda.

       

PREU:

Diagnòstic: GRATUÏT per la Pime o l’autònom.

Implantació del pla: Subvencionem fins al 40% per unes inversions d’un màxim de 4.000 € en el desenvolupament del Pla Personalitzat d’Implantació, és a dir, l’ajuda per la PIME serà d’un màxim de 1.600€.

El pressupost d’aquesta convocatòria és de 6.432€ en el marc del “Programa Operatiu Plurirregional d’Espanya 2014-2020”, amb el que es preveu una participació estimada de 1 empresa.

Les sol·licituds de participació i admissió d’empreses al Programa seran seleccionades per estricte ordre de registre d’entrada fins esgotar el pressupost disponible.

Programa finançat pel Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Una manera de hacer Europa

 

Inscripcions obertes del 28 de juny a les 9h. fins al 15 de juliol a les 14h. a:

 

Més informació a programes@cambrareus.org o trucant al 977 33 80 80