GENERALITAT: AMPLIACIÓ DELS SECTORS DESTINATARIS DE LA LÍNIA D’AJUTS DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL EN RESPOSTA A LA COVID-19

En relació als ajuts directes destinats al suport a la solvència i reducció de l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19,, en el cas de complir els requisits legalment exigits (i que els relacionem a la part inferior), pel període 21 a 30 de juny de 2021, informem que, com sigui que amb les sol·licituds presentades en aquest període no s’ha fet ús de la totalitat del pressupost disponible, des de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Ordre ECO/153/2021, de 16 de juliol, han establert el següent:
• Ampliar els sectors destinataris d’aquesta ajuts amb la finalitat de poder beneficiar el màxim nombre d’empresaris i empreses possible, amb excepció del sector financer i del sector públic.
• Establir el termini del 21 al 30 de juliol de 2021, a les 15 hores, per a poder efectuar la inscripció prèvia d’aquells empresaris i/o empreses que, en el cas que compleixin els requisits exigits, vulguin sol·licitar aquests ajuts.
Nota/. En el cas que ja hagin fet el tràmit d’inscripció prèvia en el període de 21 a 31 de juny de 2021, no caldrà que el realitzin novament.
Els requisits que caldrà cumplir per a poder tenir accés a aquest ajut son:
• Que el CNAE de l’activitat sigui una de les incloses.
• Tenir deute meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021, provinent de contractes anteriors al 13 de març de 2021.
• Tenir un deute mínim de 4000€.
• Haver experimentat durant l’any 2020 una reducció de com a mínim el 30% del volum anual d’operacions declarat a l’administració.

AJUDES I SUBVENCIONS

Explica’ns les teves necessitats i/o el teu progecte empresaial i t’ajudem a cercar el finançament!

Sector Públic

Generalitat: A un click de te totes les subvencions disponibles:

http://canalempresa.gencat.cat/ca/02_serveis_per_temes/financament/ajuts-i-subvencions/

1. ACCIÓ: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/cupons-accio-a-la-competitivitat-de-lempresa/

2. CCAM:  http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/

3. ICAEN: http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-ii/index.html

AGE: A un click de te totes les subvencions disponibles:

https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/becasAyudasPremios/Paginas_AGE_Becas.html

Altres

REACTIVATUR

AJUTS AJUNTAMENT DE REUS

Foment a la creació i establiment d’empreses a Reus i Foment al manteniment d’un establiment o negoci a través d’un traspàs 

Al BOP d’avui s’ha publicat l’extracte de la convocatòria de subvencions a empreses i nous emprenedors per afavorir l’impuls i la dinamització econòmica de la ciutat:

https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210720&anyp=2021&num=06620&v=i

El termini per a presentar les sol·licituds comença el dia  21.07.2021 i acaba el dia 10.10.2021.

De moment només s’ha obert convocatòria per la Línia 1 (Foment a la creació i establiment d’empreses a Reus) i per la Línia 2 (Foment al manteniment d’un establiment o negoci a través d’un traspàs).

Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica a la seu electrònica de l’Ajuntament de Reus, https://seu.reus.cat, emprant el tràmit Subvencions a empreses i nous emprenedors, per afavorir l’impuls i la dinamització econòmica 2021: https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/47898

Les bases d’aquestes subvencions es van publicar al BOP número 76 de 20/04/2017: https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=3569&ebop_any=2017