Cambra de Reus

La Cambra de Reus en associació amb les Cambres de Catalunya i d’Espanya, tenen previstos uns programes d’activitats de promoció en comerç internacional per ajudar a les empreses en la seva tasca d’internacionalització.

Aquestes accions inclouen les missions empresarials, visites i participació a fires, exposicions de catàlegs, missions inverses, trobades empresarials, etc. Cambra de Reus

Cambra de Reus: La Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus, és una corporació de Dret Públic que representa els interessos generals de les empreses de la seva demarcació i és continuadora de la Oficial de Comerç i Indústria de Reus, creada el 23 de desembre de 1886.

El funcionament de la Cambra de Reus s’ajusta al que estableixen la llei 3/1993, bàsica de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació d’Espanya, a la llei 14/2002 de la Generalitat de Catalunya, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació i del Consell General de les Cambres.

Les seves finalitats principals són representar, promoure i defensar els interessos generals del Comerç, la indústria, la navegació i els serveis. La Cambra de Reus té un gran ventall de serveis i una gran oferta perquè els professionals de la nostra ciutat tinguin grans possibilitats per tenir èxit en el seu exercici econòmic o el seu futur professional.

La prestació de serveis directes a les empreses, l’exercici de competències delegades de caràcter públic i l’actuació com a òrgan consultiu de les administracions públiques son alguns dels deures que té la Cambra de Reus.

A més, s’ha de destacar que la Cambra de Reus té múltiples funcions públiques i d’ajuda a les empreses de la zona. De fet, les funcions de les Cambres de Comerç estan estipulades en la llei 1/993 bàsica de Cambres de Comerç d’Espanya i la llei 14/2002 de la Generalitat de Catalunya de les cambres oficials de comerç indústria i navegació i del Consell de Cambres.

Per exemple, la funció de representar els interessos generals del comerç, la indústria i la navegació en els òrgans administratius o els organismes públics de composició plural que desenvolupen funcions relacionades amb els interessos econòmics generals, un ele,ent molt important a la Cambra de Reus.

Una de les altres funcions de la Cambra de Reus és proposar al Govern, donant-ne compte a l’òrgan tutelar i a altres administracions públiques,les mesures que considerin necessàries o convenients per al foment i la defensa dels interessos generals que les cambres representen.

La Cambra de Reus emet informes sobre els projectes de normes elaborats pel Govern o l’Administració de la Generalitat o per les entitats locals que afectin directament els interessos generals del comerç,la indústria o la navegació.

Assessorar les administracions públiques sobre les qüestions que afectin els interessos generals que les cambres representen, i també emetre els informes que aquelles els sol•licitin és un dels altres deures de la Cambra de Reus. En tot cas, les cambres oficials de comerç, indústria i navegació han d’ésser escoltades en el cas de propostes legislatives que afectin directament els interessos generals del comerç, la indústria o la navegació.

Un altre de le feines que té la Cambra de Reus és portar un cens públic de les empreses, i també de llurs establiments, delegacions i agències radicats en llur àmbit territorial. Tramitar els programes d’ajuts públics a les empreses en els termes que s’estableixin en cada cas, i també gestionar els serveis públics relacionats amb aquests quan la seva gestió correspongui a la Generalitat.

La Cambra de Reus fa accions de promoció comercial i turística per a afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. Promoure el foment de l’exportació, sens perjudici del que la Llei de l’Estat 3/1993 estableix pel que fa a les actuacions d’interès general.
Prestar serveis d’informació i assessorament empresarial. Particularment, poden dur a terme actuacions de tramitació de documents relacionats amb l’exercici legal de les activitats empresarials.

Col•laborar en els programes de formació permanent establerts per les empreses, pels centres docents públics o privats i, si és el cas, per les administracions públiques competents, i difondre i impartir, si escau, formació no reglada referent a l’empresa, és una de les altres tasques de la Cambra de Reus.

La Cambra de Reus en associació amb les Cambres de Catalunya i d’Espanya, tenen previstos uns programes d’activitats de promoció en comerç internacional per ajudar a les empreses en la seva tasca d’internacionalització.

Aquestes accions inclouen les missions empresarials, visites i participació a fires, exposicions de catàlegs, missions inverses, trobades empresarials, etc. I es que la Cambra de Reus està a disposició de la gent, amb voluntat d’ajudar-los en la seva formació i activitats.

La Cambra de Reus és la teva opció si necessites ajuda, soport de professionals i recolzament a través de cursos, formació, ajudes i altres activitats que exerceix la Cambra de Reus.

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I NAVEGACIÓ DE REUS

BAIX CAMP · CONCA DE BARBERÀ · PRIORAT · RIBERA D’EBRE · TERRA ALTA

FES-TE SOCI

La Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Reus us ofereix tota la seva àmplia gamma de serveis per millorar la competitivitat de les vostres empreses. Una oferta que respon a la històrica vocació de la Cambra d’atenció continuada al sector econòmic de la demarcació, amb l’assessorament dels millors professionals.

Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Reus

C/ Boule, 2 43201 Reus

Tel. 977 33 80 80

Fax 977 31 58 10

cambrareus@cambrareus.org

Posa't en contacte amb nosaltres.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Free WordPress Themes, Free Android Games