• Les afiliacions tanquen el 2023 un 9,3% per sobre del nivell prepandèmia (2019).
  • L’economia de Tarragona ha crescut un 3,3% el 2023, per sobre del creixement registrat per l’economia catalana (2,9%)
  • Les exportacions de béns creixen un 4,9% el 2023 i assoleixen un màxim històric.
  • El nombre de turistes estrangers els primers cinc mesos 2024 ja és un 28,4% superior a la xifra del mateix període del 2019.

 

La Memòria Econòmica de Tarragona 2023  ha estat presentada avui a la Cambra de Comerç de Reus per la seva directora, Carme Poveda, juntament amb Ivett Moriën, del departament d’Energia de la Cambra de Comerç de Reus, que ha presentat l’article monogràfic “El repte de la transició energètica a les comarques de Tarragona” que inclou la Memòria. L’acte ha estat presidit pel president de la Cambra de Comerç de Reus, el Sr. Mario Basora Sanjuan.

L’economia de Tarragona mostra una gran fortalesa el 2023 per tercer any consecutiu

Segons estimacions pròpies, l’economia de Tarragona ha crescut un 3,3% interanual, quatre dècimes per sobre la mitjana catalana. Aquesta evolució força positiva dona continuïtat als intensos creixements de 2021 i 2022 (un 7,6% i 5,1%, respectivament) i és resultat de la recuperació del sector serveis, especialment del turisme, així com dels bons resultats del sector exterior i de l’activitat industrial, que ha mostrat una forta resiliència un cop superada la crisi energètica i de subministraments.

Per sectors, segons l’Enquesta de Clima Empresarial, la marxa dels negocis ha evolucionat positivament i millora a tots els sectors, excepte a la indústria.

Evolució rècord de l’ocupació a les comarques de Tarragona i major dinamisme que al conjunt de Catalunya

El mercat laboral ha tancat el 2023 amb un màxim històric de 317.845 afiliats (3,4% més que el 2022). Durant el període 2019-2023, l’ocupació ha crescut un 9,3% a Tarragona, per sobre del 7,6% al conjunt de Catalunya. Aquest major dinamisme del mercat laboral s’explica pels serveis i la indústria, que han tingut un millor comportament a Tarragona. De fet, el 18% de l’ocupació total creada en el sector industrial a Catalunya els darrers quatre anys es concentra a Tarragona, reforçant el paper estratègic de la indústria al territori.

A més, les dades d’afiliacions dels primers cinc mesos del 2024 confirmen el bon inici d’any en el mercat laboral de Tarragona. Les 351.548 afiliacions de maig són un 3,0% superior a la xifra del mateix més de l’any anterior.

 

Creixement rècord de les exportacions de béns de Tarragona el 2023, tot i l’estancament de l’economia europea

El 2023 les exportacions de béns (en valor) han augmentat un 4,9% i les importacions un 0,2% –ambdues assolint xifres rècord des de l’inici de la sèrie disponible de 11.000 i 17.872 milions d’euros, respectivament. Això ha permès reduir el dèficit comercial de Tarragona el 2023. El nombre d’empreses exportadores regulars a Tarragona augmenten un 4,0% el 2023, fins a les 1.123 empreses.

El  sector químic (principal exportador a Tarragona),  amb un pes del 35% sobre les exportacions tarragonines totals, ha experimentat una disminució del 13,9% interanual (en valor). El segon i tercer sector exportador, de petroli i derivats i altres béns d’equipaments, registren importants increments respecte a l’any anterior (117,4% i 46,0%, respectivament).

Els primers quatre mesos del 2024 ha continuat la tendència positiva de les exportacions, amb un creixement interanual acumulat del 7,6%, en contrast amb la caiguda experimentada al conjunt de Catalunya (-5,9%).

Recuperació intensa del turisme, sobretot de l’estranger

En els primers cinc mesos de 2024, el nombre de turistes allotjats en hotels a la província de Tarragona supera en un 14,9% la xifra del mateix període de 2019, el percentatge més elevat de les quatre demarcacions catalanes. Aquest creixement és més positiu que el 5,5% registrat al conjunt de Catalunya. Per origen, destaca el creixement del turisme estranger (un 28,4% els primers cinc mesos de 2024 respecte al mateix període del 2019). Les previsions per al 2024 són optimistes i s’espera arribar a noves xifres rècord.

Perspectives econòmiques més positives el 2024, però riscos a l’alça a mitjà termini

L’economia de Tarragona ha continuat creixent amb força durant la primera meitat de l’any 2024, gràcies la bona evolució del mercat laboral, a la moderació de la inflació i al vigor del sector turístic.

El 2024 preveiem que el consum privat sigui el principal motor de l’economia. A mesura que la política monetària es faci menys restrictiva, la inversió millorarà, sobretot de cara al 2025. El context europeu també serà cada vegada més positiu, i això beneficiarà l’economia tarragonina, que està cada vegada més internacionalitzada.

El consens de les previsions s’està revisant a l’alça els darrers mesos, i això és símptoma de confiança econòmica. El PIB català creixerà clarament per sobre del 2% el 2024 i 2025, mantenint un diferencial positiu respecte a la zona euro (creixerà un 0,8% i 1,4%, respectivament, segons la Comissió Europea). Però es mantenen els riscos associats als conflictes geopolítics i a un escenari de reducció de tipus més lent del previst.

Els reptes de la transició energètica a les comarques de Tarragona

L’article monogràfic que inclou la Memòria “Els reptes de la transició energètica a les comarques de Tarragona” elaborat per Ivette Moriën (Cambra de Comerç de Reus), analitza l’impacte de la transició energètica a la província de Tarragona en un context de desmantellament gradual de les centrals nuclears fins al 2035. En concret, es destaca que el tancament de les centrals podria comportar la pèrdua d’uns 3.000 llocs de treball directes en diversos municipis de la demarcació, si bé el Fons de Transició Nuclear (que grava amb un 50% els ingressos vinculats amb les activitats de producció) preveu fomentar el desenvolupament econòmic a les zones més afectades per la transició energètica.