Han sortit les subvencions del Departament de Comerç per a emprenedors donats d’ alta aquest 2024 amb local a peu de carrer (àmbit 1),  per comerços que hagin fet reformes, amb un mínim de 5 anys d’ antiguitat (àmbit 2) o per parades de mercat (àmbit 3).

https://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2024/subvencions_comerc_i_artesania/#5–programa-de-suport-per-a-l-obertura–reforma-i-millora-d-establiments–incloses-les-parades-dels-mercats-municipals–tambe-de-suport-a-l-optimitzacio-de-l-us-de-l-aigua-als-establiments-comercials–de-serveis–i-a-les-parades-de-mercats-municipals

La subvenció es podrà sol·licitar a partir del 8 de maig fins el 31 de desembre de 2024 (o fins finalitzar pressupost!, així que més val donar-se pressa)

Si sou un comerç minorista o teniu alguna d’ aquestes activitats (Tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, tintoreria i bugaderies, perruqueria i salons d’estètica i bellesa, bars, cafeteries i restaurants, serveis de menjar preparat i càtering i agències de viatges detallistes), podeu sol·licitar la subvenció del 50% de la inversió feta. En l’ àmbit 2, no entra maquinària ni mobiliari, en la resta si. La quantitat màxima de la subvenció serà de 5.000 euros.

Aquest any hi ha una línia nova per les inversions que s’ hagin fet per l’ optimització de l’ ús de l’ aigua (àmbit 4), i és compatible amb la resta de línies.

Accés al tràmit: https://ccam.gencat.cat/ca/tramits/per_temes/Programa-de-suport-per-a-lobertura-reforma-i-millora-destabliments-incloses-les-parades-dels-mercats-municipals.-Tambe-de-suport-a-loptimitzacio-de-lus-de-laigua-als-establiments-comercials-de-serveis-i-a-les-parades-de-mercats-municipals.?category=&temesNom=Comer%C3%A7%20i%20consum&moda=1

Podeu fer consultes a comerc@gencat.cat