Us informem que aquest 2024 la Generalitat obrirà una línia de subvencions per impulsar l’ús del català a les empreses. S’hi poden acollir les empreses privades amb acreditació de distribució i comercialització de productes o serveis a Catalunya.
Entre les despeses subvencionables hi ha l’elaboració i definició d’un pla lingüístic i de coordinació, seguiment i avaluació de les accions de foment del català, la traducció i la correcció necessàries per incorporar la llengua catalana a productes o serveis de l’empresa, l’elaboració de materials, i l’organització de sessions específiques de formació i de sensibilització i foment de l’ús de la llengua catalana.
Per contra, no són subvencionables la incorporació del català en productes tecnològics i la traducció de pàgines web, l’edició de llibres i revistes en qualsevol format i els cursos generals de coneixements de català, així com les despeses de publicitat.
La subvenció s’ha de sol·licitar per Internet entre el 6 al 21 de febrer. Trobareu més informació en aquest enllaç: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9014/1994360.pdf
Us animem a planificar accions de foment del català a la vostra empresa i a subvencionar-les amb aquesta línia d’ajuts.