L’Enquesta de Perspectives Empresarials 2024 elaborada per part de Cámara de España reflecteix un optimisme moderat en les expectatives de les empreses de l’Estat espanyol. Aquesta possible millora es deu, segons l’estudi, a l’espera d’un millor comportament de les vendes interiors i de les exportacions per al pròxim any.

Tal com detalla l’enquesta, i d’acord amb l’opinió de les empreses, el principal condicionant de l’activitat durant l’any 2024 seran els costos laborals. Un altre condicionant destacat és l’escassetat de personal qualificat. Així mateix, ha augmentat el percentatge d’empreses que assenyalen les condicions de fiaçament i els requisits de sostenibilitat com a favors que condicionaran la seva activitat, mentre que s’ha reduir el de les que aputen als problemes en la cadena de subministrament.

A mode de resum, les empreses espanyoles són favorables, sobretot pel que fa a les exportacions, amb un saldo de 35,2, en comparació del saldo europeu de 4,3. D’altra banda, gran part de les empreses espanyoles esperen un augment de vendes nacionals, amb un saldo de 21,2, molt superior al 7,0 d’Europa. Pel que fa a la inversió i l’ocupació, el saldo espanyol també se situa per sobre de l’europeu (5,8 davant 0,6 en inversió i 4,3 davant 3,0 en ocupació).

L’Enquesta de Perspectives Empresarials 2024 va ser realitzada la tardor de 2023 per Cámara de España, a partir de l’opinió de prop de 43.000 empreses europees, de les quals 2.098 són espanyoles i, algunes d’elles, formen part del territori cameral de la corporació.

Podeu llegir l’Enquesta de Perspectives Empresarials 2024 en aquest enllaç.