ENTREVISTES EMPRESES TERRITORI CAMBRA REUS

Oferim una nova publicació a l’apartat d’actualitat del nostre web amb entrevistes destacades vinculades al món empresarial del Territori Cambra Reus.

Solcam Energia ha complert aquest 2023 vint anys dedicada al sector de l’autoconsum i la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. Amb seu a Riudoms, l’empresa treballa tant en l’àmbit domèstic com també industrial a escala de Catalunya. Parlem amb el seu director executiu, Marc Segura, que també és coordinador de la Comissió d’Energia de la Cambra de Comerç de Reus

 

– Quina és la situació del sector de l’energia solar fotovoltaica al territori?

Actualment, tenim una evolució positiva del nombre d’instal·lacions, així com de la potència total instal·lada respecte als últims anys. No obstant això, hi ha diferències entre els diferents tipus d’instal·lació. No estan evolucionant de la mateixa manera les instal·lacions industrials, les de gran producció d’energia, que les domèstiques.

De fet, aquestes últimes han patit una desacceleració en el seu desplegament en els darrers mesos donat, sobretot per l’efecte de la baixada del preu de l’energia, la finalització dels incentius com són les subvencions dels fons Next Generation, o les pujades de tipus d’interès.

 

– Quin és l’àmbit geogràfic de Solcam?

Solcam treballa sobretot en l’àmbit de la demarcació de Tarragona pel que fa a instal·lacions domèstiques. En canvi, en el sector industrial abastem tot Catalunya, i fins i tot sortim fora del nostre territori per poder fer grans instal·lacions.

 

– Es tracta d’una professió que necessita personal qualificat.

Efectivament, hi ha una sèrie de rols en el marc de les persones que treballen en aquest sector que han de ser especialment qualificades, sobretot en l’àmbit d’enginyeria. Però també és molt important que les persones que són responsables dels equips d’instal·lació tinguin una formació específica que afavoreixi que la qualitat i la garantia de les instal·lacions realitzades sigui la més alta possible.

 

– Existeixen limitacions legislatives a Catalunya en l’àmbit de l’energia solar fotovoltaica?

Sí. Hi ha unes limitacions que si bé s’han anat reduint amb el pas dels anys encara són altament limitatives en els diferents tipus d’instal·lacions que es poden realitzar. Podríem dir que és molt senzill desenvolupar instal·lacions domèstiques, però, en canvi, quan estem parlant d’instal·lacions col·lectives tota la tramitació que té a veure amb l’empresa distribuïdora és complicada. És una legislació que bàsicament està regulada pel govern i que, si bé hi ha unes normes d’àmbit estatal, també apliquen les seves pròpies normes internes que dificulten en molts casos el desplegament d’aquest tipus d’instal·lacions.

 

– Amb quantes instal·lacions van tancar el passat 2022?

El 2022 vam realitzar més de 250 instal·lacions entre domèstiques i industrials, amb més de 6 MW de potència instal·lada.

 

– A escala d’instal·lacions, amb quantes esperen tancar aquest 2023?

El 2023 serà similar en nombre d’instal·lacions, però la potència instal·lada arribarà als 12 MW.

 

– Es preveu un augment de les comunitats energètiques els pròxims anys?

Sí. De fet, les comunitats energètiques són una figura per la qual ha apostat el desplegament de les energies renovables en l’àmbit europeu. Tot i això, a Espanya anem una mica endarrere en l’establiment d’una normativa que reguli perfectament aquest tipus de figures, que són les comunitats energètiques, tot i que es preveu que en poc temps tinguem, ja definitivament, una legislació que empari el desplegament d’aquest tipus de comunitats.

Tècnicament, però, també fa falta que evolucioni molt més del que hi ha ara mateix. El sistema d’atorgament d’accessos a les xarxes que depenen de l’empresa distribuïdora és el principal entrebanc per al correcte desplegament d’aquestes comunitats.

 

– Les indústries aposten cada cop més per l’autoconsum?

Sí, així és. Els costos energètics esdevenen en moltes indústries, quan els preus de l’energia pugen, un factor econòmic que s’ha de tenir molt en compte. Les energies renovables no només afavoreixen la descarbonització, sinó que converteixen les indústries en més sostenibles.

A més, afavoreixen poder tenir un control sobre el preu que paguen de l’energia i, per tant, una estabilitat en l’impacte d’aquesta sobre el seu compte de resultats. Permet, cada cop més, que els resulti més nteressant invertir en sistemes d’autoconsum.