La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Reus informa que no hi haurà eleccions per a la constitució del proper plenari de la corporació. D’aquesta forma, el pròxim 26 d’octubre és previst que totes les empreses declarades electes prenguin possessió de la corresponent vocalia de la Cambra de Comerç de Reus. En el mateix acte, aquestes empreses escolliran la persona que ostentarà la presidència i els integrants del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Reus per als pròxims 4 anys.

Cal recordar que el plenari de la Cambra de Comerç de Reus el conformen 33 vocals, 4 triats per les organitzacions empresarials -que ja han estat escollits per consens-. Posteriorment, els 10 grups d’activitats empresarials han d’escollir les 22 empreses que s’integraran al ple i, finalment, hi ha les 7 empreses de major aportació voluntària a la corporació que es presenten entre el 21 i 27 de setembre.

És en el grup 3 on hi havia concurrència de candidatures, amb dues empreses presentades. Aquest fet ocasionava que s’haguessin de celebrar eleccions només per aquest grup i per la tria d’un únic vocal. Amb la renúncia el passat dilluns, 4 de setembre, de Laboratoris Serra Pàmies S.A., l’empresa La Industrial Algodonera S.A. va ser declarada electa.

La Secretaria General de la Cambra de Comerç de Reus va executar el registre d’entrada del desistiment el 4 de setembre i, posteriorment, ho va presentar a la Junta Electoral Territorial nº5 que, en reunió convocada i celebrada el divendres 8 de setembre, va validar i declarar electa a La Industrial Algodonera S.A.