La sala d’actes de Cambra de Comerç de Reus ha estat l’escenari aquest divendres de la presentació de l’acord territorial ‘Erradiquem l’amiant de les nostres empreses’, en el marc d’una nova sessió del VermutCAMBRA. La jornada ha comptat amb la participació del Director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire; el director Regional del Banc Sabadell, Joël Díaz; i el President de la Cambra de Comerç de Reus, Jordi Just.

En data 24 de maig de 2023 es va publicar la convocatòria d’ajuts per a la retirada d’amiant. Aquests ajuts tenen per objecte i finalitat fomentar la retirada en origen de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, així com gestionar correctament els residus d’amiant. Amb això es pretén aconseguir una millora ambiental i la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública. La dotació pressupostària es el resultat de la suma de les dues línies d’ajuts i suposa una dotació econòmica de 50 milions d’euros. Aquesta partida s’inscriu en el projecte ‘Amiant per plaques’, inclòs en el Pla Nacional per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya, i que desplegarà les seves accions durant el període 2023-2032.

La Cambra de Comerç de Reus disposa dels mitjans tècnics i professionals necessaris que permeten a les empreses que vulguin acollir-s’hi donar-los la informació prèvia de cara a un assessorament envers el compliment i adequació als criteris d’elegibilitat que estableixen les bases de la convocatòria. Així mateix també posa a la disposició la possibilitat de cursar els tràmits davant l’administració per a sol·licitar aquest ajut/subvenció. El president de la Cambra de Comerç de Reus, Jordi Just, ha expressat que “es tracta d’una problemàtica en el sector de la construcció que cal aconseguir eradicar entre tots, ja que es tracta d’una qüestió vers la salut”.

El Director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, ha parlat d’aquesta recent convocatòria, tot destacant que la finalitat de la subvenció és “promoure i fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant. “A més, cal que es realitzi en les òptimes condicions i minimitzar el risc que aquest material comporta per a la salut pública”.

La Cambra de Comerç de Reus ha aconseguit arribar a un acord amb el Banc Sabadell per tal que l’entitat financera faci una reserva de crèdit, quantificada en 10 milions d´euros, per atomitzar entre les empreses del territori cameral possibilitats de finançament específiques, sota criteris ESG.

Aquests permetran accelerar aquest tipus d’actuacions amb la resolució favorable de la subvenció tot i que aquesta no s’hagi  liquidat. Aquestes possibilitats de finançament comportaran una bonificació del tipus d’interès aplicable a cada una de les operacions en funció del pricing aplicat a cada beneficiari.

Amb aquesta actuació la Cambra de Comerç de Reus i el Banc Sabadell tanquen el cercle per a possibilitar la màxima eficiència i eficàcia a l’hora de possibilitar aquestes actuacions per part de les empreses, així com accelerar la seva implementació tot prescindint de l’efectiva liquidació de l’ajut als beneficiaris. El director Regional del Banc Sabadell, Joël Díaz, ha explicat que “a Banc Sabadell hem adoptat una estratègia d’inversió i finançament especialitzat en energies renovables i en solucions per a la transició sostenible. I, conscients de la importància d’acompanyar els nostres clients en aquest repte, estem molt contents de poder signar aquest acord per posar a disposició de les empreses i negocis del territori finançament i assessorament per tal que puguin fer realitat els seus projectes”.