La Cambra de Comerç de Reus organitzarà, els dies 21 i 22 de març, sengles fires vinculades a la difusió de la Formació Professional que es desenvoluparan a l’espai de la Llotja. El dimarts 21 estarà dedicada a l’FP DUAL. I la del dimecres 22 a l’oferta de Grau Mitjà, PFI (Programa de Formació i Inserció) i PTT (Pla de Transició al Treball).

En el cas de la Fira d’FP DUAL, el certamen preveu que centres formatius i empreses interessades puguin disposar del seu propi espai per difondre l’activitat que duen a terme en aquest àmbit. En el cas de la segona convocatòria, seran els centres els que presentaran la seva oferta especialitzada en Grau Mitjà, PFI i PTT per captar l’atenció dels futurs alumnes.

Els centres de l’àmbit territorial de la Cambra i les empreses interessades a participar en aquests esdeveniments poden contactar amb la Cambra on els facilitarem tota la informació.