El Pla d’Igualtat a la PIME ha centrat el protagonista de la nova sessió del Tribuna Cambra que organitza, periòdicament, la Cambra de Comerç de Reus.

L’advocada Olalla Llauradó, del despatx Balañá Eguia, ha estat l’encarregada d’introduir la temàtica entre els assistents, desgranant els requisits que han de complir les empreses en relació a la Llei d’obligat compliment.

La sessió, conduïda pel Director Gerent de la Cambra, Jaume Llosas, ha comptat també amb la participació de Javier Balañá, director de Balañá Eguía Abogados y Economistas.