Amb l’habitual dinàmica de presentacions itinerants, aquest dijous s’ha realitzat a la Cambra de Comerç de Tortosa la roda de premsa per explicar els resultats de l’Informe de Conjuntura Econòmica del segon trimestre de 2022. Un informe que elabora la Càtedra d’Innovació i Empresa i el Grup de Recerca d’Innovació i Territori de la URV per encàrrec de les cambres amb el suport de la Diputació de Tarragona.

Aquestes són les principals conclusions de l’evolució econòmica del període analitzat: 

Les previsions econòmiques per a l’exercici actual no deixen pas a l’optimisme.

La guerra d’Ucraïna i la desacceleració de la Xina, conjuntament amb una taxa inflacionària elevada arreu del món, porten a polítiques monetàries poc fluides que poden copsar més el dinamisme de l’economia.

Malgrat això, durant el segon trimestre, l’economia ha evolucionat de manera positiva en la majoria d’indicadors. El dinamisme de la zona es pot resumir en cinc punts:

1. L’ocupació ha augmentat en 4,5 milers de persones en dades interanuals, una xifra que representa una variació de l’1,31%. L’atur ha disminuït en 8,5 mil persones en dades interanuals.

2. El 2022 s’han signat 152.716 contractes de treball a l’àrea, un 8,84% més que l’any anterior. A Catalunya, l’increment ha estat del 17,57%. Les afiliacions a la Seguretat Social han experimentat un augment interanual del 8,70%, una xifra lleugerament inferior a la del conjunt català, del 8,73%.

3. Els crèdits han disminuït en 2.500 milions d’euros en valor interanual. Els dipòsits estan augmentat des de 2017 i els estalvis han augmentat en 1.700 milions d’euros en el mateix període. El palanquejament ha disminuït a 108,65
punts.

4. L’IPC de la zona ha estat d’un 11% el mes de juny, una xifra superior al 9,7% de Catalunya i al 10,2% del conjunt espanyol.

5. El comerç amb l’exterior registra increments interanuals importants i se situa en un 16,54% pel que fa a les exportacions i en un 34,01% pel que fa a les importacions.

En el document adjunt podeu descarregar-vos l’informe en la seva totalitat.

IC 2022 2T final