La Comissió d’Economia Circular de la Cambra, amb la col·laboració del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona, organitza el dijous 22 de setembre a les 17.30h la jornada La Petjada de carboni a les organitzacions.

La sessió comptarà amb les ponències del cap de l’oficina catalana del Canvi Climàtic, Salvador Samitier, que centrarà la seva intervenció en els Inventaris d’emissions de GEH a les organitzacions: Programa d’Acords voluntaris i Programa voluntari de compensacions, i també amb la d’Antoni Blánquez, Secretari del CETIT i Enginyer Tècnic Industrial Químic, que centrarà la seva intervenció en el Càlcul de la petjada de carboni corporativa.

La inscripció és gratuïta i pot formalitzar-se a l’adreça presidenciacambrareus@cambrareus.org

La convocactòria compta amb el suport de la Diputació de Tarragona i del Port de Tarragona.