Després de 50 dies de l’esclat de la crisi diplomàtica entre Espanya i Algèria i a pocs dies d’haver confirmat la suspensió de les relacions comercials entre ambdós països, el govern algerià fa un gir radical i restableix les relacions comercials.

La APBEF (Associació Professional de la Banca i de les Entitats Financeres) d’Algèria va publicar ahir 28 de juliol una nova ordre que anul·la les dues anteriors, on es decretava (i posteriorment es confirmava mitjançant l’ordre del 23 de juliol) la suspensió de la domiciliació bancària de les operacions de comerç exterior de productes i serveis des de i fins a Espanya a partir del 9 de juny. Aquesta suspensió implicava, a la pràctica, la impossibilitat d’exportar a Algèria.

Les discretes actuacions diplomàtiques i les pressions dels sectors empresarials i econòmics, entre elles les realitzades per les Cambres de Comerç catalanes, han causat efecte i, per ara, es restableixen les relacions comercials entre Espanya i Algèria amb aparent normalitat.

Cal destacar que, d’ençà l’esclat del conflicte amb Algèria, les Cambres Catalanes han insistit en la importància de potenciar línies de diàleg per contribuir a solucionar el bloqueig comercial, continuant amb el contacte iniciat per les mateixes corporacions amb el CREA (Consejo para la renovación econòmica de Argelia).

Des del Departament d’Internacionalització de la Cambra de Comerç de Reus mantenim oberta la línia d’atenció permanent per assessorar les empreses que tenen relacions comercials amb Algèria.