Una representació del Ple de la Cambra de Comerç de Reus, encapçalada pel seu President, Jordi Just, ha tingut l’oportunitat, aquest dimecres, de visitar la seu institucional de l’Autoritat Portuària.

Un edifici emblemàtic que ha estat objecte d’una profunda remodelació. L’amfitrió, el President del Port, Josep Cruset, que ha descobert, en la seva intervenció, la realitat d’una infraestructura que és cabdal per l’economia de les nostres empreses i de tot el territori en el seu conjunt.

En la seva intervenció el president del Port ha explicat les principals inversions que el port realitzarà en l’horitzó de l’any 2023, entre les quals destaca la urbanització i comercialització de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) de Vila-seca amb una inversió de 30 milions d’euros, que es traduirà en un creixement de superfície del Port en un 20,42% (92 hectàrees), i la creació de més de 4.200 llocs de treball, un impacte positiu en tràfics marítims xifrats en un augment entre 2,7 i 4,6 milions de tones per any.

Aquest projecte estratègic es completa amb dues actuacions molt importants des del punt de vista de la sostenibilitat. Annex a ZAL, també dins del terme municipal de Vila-seca, el Port restaurarà un espai natural, integrat a la Xarxa Natura 2000, de 370.000 m2 de superfície en el que invertirà més de 2 milions d’euros i, també projecta construir el Contradic de Ponent (o dels Prats), infraestructura portuària les mesures ambientals del qual contribuiran a l’estabilització de la platja de la Pineda i que amb un disseny per al seu ús social es convertirà en un nou espai lúdic i turístic.