El Radar Cambra, l’eina de consulta empresarial que desenvolupen conjuntament la Cambra de Comerç de Reus i el Gabinet Ceres, certifica en el seu anàlisi del primer trimestre de l’any que es continua observant una progressiva recuperació econòmica que ens situa, en determinats àmbits, en nivells previs a la Covid. En aquest sentit apunta que anem, mica en mica, superant els efectes de la pandèmia. I així ho corroboren les expectatives en relació a l’anterior trimestre, que són elevades.

Malgrat tot s’observa, també, una certa prudència per part dels consultats a l’hora de dibuixar el panorama a curt, mitjà i llarg termini. L’impacte de la guerra d’Ucraïna, amb els efectes immediats sobre l’economia, ha provocat un alentiment en la recuperació prevista. I hores d’ara les empreses prefereixen valorar amb molta cautela el futur més immediat. Aquest fet ha comportat un refredament en la visió optimista que es venia alimentant durant les darreres onades i que havia tingut una especial significació durant el darrer trimestre de l’any passat.

En relació al conflicte d’Ucraïna, i a l’exemple que se’n pot extreure en relació a la dinàmica de les empreses, s’apunta la conveniència d’un canvi de paradigma pel que fa a l’abastiment de productes essencials per la nostra economia. Tot i que no és fàcil fer aquest exercici, i que caldrà temps i -sobre tot- imaginació, les empreses consideren que cal buscar la manera de poder ser mínimament autosuficients per protegir, entre d’altres, el sector primari-industrial que tant pes té al #TerritoriCambraReus.

33a ONADA RADAR CAMBRA – presentació sala actes