Aquest matí s’ha presentat a Tarragona, a la seu de la CEPTA, la declaració conjunta de les entitats empresarials de la demarcació en suport del corredor de Mercaderies per l’interior. La Cambra de Reus s’ha sumat a aquesta declaració que també han subscrit l’AEQT, la Cambra de Tarragona, la CEPTA, la PIMEC i el Port de Tarragona.

Aquests són els punts que explicita el document:

  1. Recolzem el transport de mercaderies per ferrocarril per la seva eficiència energètica, la sostenibilitat mediambiental, així com per la millora de la competitivitat d’amplis sectors. És vital per a una integració de l’economia de l’Estat i per al desenvolupament de l’economia territorial i un millor funcionament del mercat únic europeu.

 

  1. El Corredor del Mediterrani és una infraestructura necessària i no volem que sigui una font de preocupació de la ciutadania, partits polítics, ajuntaments i entitats pels efectes indesitjables de salut, socials, patrimonials i econòmics de l’actual planificació per la costa.

 

  1. Donem el nostre suport a una alternativa urgent de transport de mercaderies per l’interior d’amplada internacional, exclusiva de mercaderies, de doble via, tècnicament eficient, social i territorialment responsable i econòmicament sostenible.

 

  1. Volem que aquest corredor interior s’impulsi amb sentit d’urgència i determinació pels responsables polítics electes del Govern de l’Estat i de la Generalitat i la seva realització s’incorpori als pressupostos d’aquesta legislatura i s’inclogui als projectes amb finançament Next Generation UE per a transformació, competitivitat i sostenibilitat.

 

  1. L’ inversió pública productiva i estructural a Catalunya es manté per sota dels nivells anteriors a la crisi. Tenim un interès comú a mantenir nivells suficients d’inversió pública pel creixement del país i de Tarragona i el corredor de mercaderies per l’interior ha de ser una prioritat per garantir la total integració amb la Unió Europea.