Des d’avui es pot consultar la resolució dels primers agents digitalitzadors adherits a Kit Digital a la seu de Red.es (seu.red.gob.es). Cada setmana s’aniran sumant més entitats, a mesura que Red.es resolgui les sol·licituds de participació.

  • El catàleg actualitzat es podrà consultar a les properes hores a la web oficial www.acelerapyme.es on a més de la raó social de l’agent es trobaran les solucions de digitalització que ofereix.
  • Els agents digitalitzadors adherits a Kit Digital són els que poden proveir les solucions de digitalització que contempla el programa.
  • Les entitats interessades a adquirir la condició d’agent digitalitzador adherit poden seguir presentant la seva sol·licitud a la seu electrònica de Red.es (seu.red.gob.es) fins a la finalització del Programa.
  • Kit Digital està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d’euros dels fons els fons Next Generation EU. La primera convocatòria, dotada de 500 milions d’euros per a empreses de entre 10 i 49 empleats, s’obre el 15 de març

Red.es farà públic en les properes hores el catàleg d’agents digitalitzadors adherits amb prop de 3.000 entitats, les primeres que han obtingut la resolució favorable per formar part del Kit Digital.

Aquest catàleg estarà en constant actualització atès que setmanalment s’incorporaran al voltant de 500 agents digitalitzadors seguint l’ordre de presentació de les sol·licituds i un cop es vagin resolent les possibles esmenes o requeriments d’informació addicional que es necessitin per a la comprovació del compliment de tots els requisits necessaris per participar al programa.

A la web oficial www.acelerapyme.es a més de la raó social de l’agent digitalitzador adherit es podran conèixer les categories de solucions que ofereix al programa, el sector d’activitat al qual s’adreça, la zona geogràfica en què desplega la solució de digitalització i la pàgina web amb la seva oferta comercial detallada.

Els agents digitalitzadors adherits són els únics habilitats per subscriure els acords de prestació de solucions de digitalització amb els beneficiaris dels ajuts del programa Kit Digital i titulars del bo digital.

D’aquesta manera, poden acompanyar-los en els processos de transformació digital i prestar les solucions de digitalització en diferents àmbits: lloc web i presència a internet; gestió de xarxes socials; comerç electrònic; gestió de clients; serveis i eines d’oficina virtual; intel·ligència empresarial i analítica; gestió de processos; factura electrònica; comunicacions segures; i ciberseguretat.

La funció dels agents digitalitzadors també és la de col·laborar i ajudar les pimes i autònoms en el procés de sol·licitud de les ajudes, exercint com a representants voluntaris. Una altra novetat que ofereix aquest programa és que, una vegada concedida l’ajuda, l’empresa beneficiària no haurà d’anticipar la quantia monetària atorgada, ja que són els agents digitalitzadors els qui s’encarreguen dels tràmits de justificació i reben el pagament final del bo digital.

 

Termini d’adhesió d’agents digitalitzadors obert

El passat 11 de gener es va publicar a la seu electrònica de Red.es (seu.red.gob.es) l’Anunci d’Adhesió per ser agent digitalitzador del programa Kit Digital. S’han rebut més de 7.100 sol·licituds de participació i les entitats interessades a participar-hi poden seguir presentant la sol·licitud al llarg de tota la durada del Programa.

Per això, hauran de reunir requisits com estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social i no estar en situació de crisi, tenir el domicili fiscal i centre de prestació de les activitats a la UE, o haver assolit un determinat nivell de facturació, entre d’altres.

 

Programa Kit Digital i primera convocatòria

El passat 26 de febrer es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la Resolució de Red.es per la qual es convoquen els ajuts destinats a la digitalització d’empreses entre 10 i menys de 50 empleats (segment I) que té un pressupost de 500 milions d’euros. A partir del proper 15 de març, les empreses interessades podran sol·licitar aquestes ajudes, que tindran un import de 12.000 euros, a la seu electrònica de Red.es (seu.red.gob.es). El termini estarà obert durant 6 mesos o fins que s’acabin els fons.

El programa Kit Digital impulsat pel Govern d’Espanya té com a objectiu promoure la digitalització de petites empreses, microempreses i autònoms, i contribuir a modernitzar el teixit productiu espanyol.

Està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d’euros, finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationEU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’Agenda Espanya Digital i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025, i té l’objectiu de digitalitzar a pimes i autònoms a tot el territori nacional de tots els sectors productius durant els propers tres anys.

L’ordre ministerial que constitueix les bases reguladores per a la concessió d’aquestes ajudes directes del programa Kit Digital es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el 30 de desembre passat i es pot consultar aquí https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21873.pdf.

 

Més de quatre milions de visites a la plataforma Acelera Pyme

El programa Acelera pyme és la iniciativa del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital destinada a construir l’ecosistema de referència de la transformació digital de les pimes. Està desenvolupat per Red.es i s’emmarca en el Pla de Digitalització de Pimes 2021–2025 del Pla de Recuperació. Té més de 4.000 milions d’euros de pressupost, i està compost per tres actuacions diferents: la plataforma Acelera pyme, la xarxa d’Oficines i Acelera pyme els serveis de suport i assessorament.

Fins ara, el portal www.acelerapyme.es ha rebut 4.194.616 visites, més de 105.700 pimes i autònoms s’han registrat i prop de 78.600 han realitzat l’autodiagnòstic de nivell de maduresa digital, que és un dels requisits necessaris per poder sol·licitar les ajudes.

Les empreses interessades poden comprovar a la web oficial www.acelerapyme.es el seu nivell de digitalització a través d’un “test de autodiagnòstic”, consultar el “catàleg de digitalitzadors”, les solucions de digitalització del programa Kit Digital, trobar la vostra Oficina Accelera pime més propera i accedir a continguts d’utilitat per millorar i potenciar la seva digitalització. També podeu accedir a tota la informació i rebre assessorament al telèfon 900 909 001, o presencialment a les oficines Acelera pyme distribuïdes per tota la geografia espanyola.