Aquest matí s’ha presentat l’Informe de Conjuntura Econòmica del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre l’elabora la URV, amb el suport de les Cambres de Tarragona, Reus, Tortosa i Valls i la Diputació de Tarragona.

La presentació, que es realitza de manera itinerant i que en aquesta ocasió s’ha desenvolupat a la Cambra de Tarragona, ha servit per dibuixar algunes de les conclusions vinculades a l’evolució econèmica del Quart trimestre de 2021. Un període en el que els indicadors van anar a l’alça com a continuació del període anterior, encara que lleugerament inferiors als de 2019. Les dificultats per aturar la pandèmia en moltes àrees, tot i la menor gravetat, ha determinat que les previsions trimestrals de l’FMI es plantegin a la baixa. A Catalunya, el PIB del quart trimestre de l’any 2021 a és del 97,28% respecte al de 2019 i a Espanya, del 95,84%.

La taxa d’envelliment augmenta. L’exercici de 2021 ha creat ocupació. Aquesta ha experimentat un increment interanual de l’1,45% al quart trimestre. La taxa d’atur s’ha situat al 12,6%, davant del 10,16% del conjunt català i del 13,33% de l’espanyol.

La contractació laboral ha augmentat un 38,42% respecte de 2020, un 32,08% els contractes indefinits i un 39,01% els temporals. Els ERTO han perdut pes en l’exercici. I el nombre d’afiliacions a la Seguretat Social augmenta amb un 4,5% interanual, percentatge que en el total català ha estat del 2,2%.

L’oferta empresarial s’ha reduït un 0,84% en relació amb 2020. El nombre de societats creades manté el ritme d’anys anteriors. Els crèdits han disminuït un 3,77% en relació amb el setembre de 2020, mentre que els dipòsits han augmentat un 3,64%.

L’IPC ha augmentat significativament a partir del març de 2021 (7% interanual). L’augment es concentra en alguns subgrups, com electricitat i combustibles (54,8%), transports personals (14,6%) i, concentrat en la segona meitat de l’exercici, allotjaments (17,9%).

Les exportacions incrementen un 30,56% i les importacions un 31,34%. El nombre d’empreses exportadores augmenta. El turisme no ha recuperat els nivells de 2019. El port no ha assolit els nivells de tràfic de mercaderies de 2019 i ha acabat l’exercici amb un -4,71%. L’aeroport ha passat dels 39.000 passatgers del 2020 a 159.000.

La presentació ha anat a càrrec de Mercedes Teruel, directora de la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial de la URV, i de Joaquim Margalef, del Grup de Recerca d’Indústria i Territori de la URV. I també ha comptat amb les valoracions d’Ignasi Cañagueral, director del Complex Industrial Dow Tarragona, Hub del sud d’Europa i vicepresident de l’AEQT, i d’Eduardo Sañudo, director general de Vopak Terquimsa.

Podeu descarregar-vos l’informe en aquest enllaç:

Presentació IC 2021 4T

I també podeu recuperar la presentació en aquest vídeo: