La institució demana a les autoritats competents que facin totes les accions necessàries per corregir aquesta situació, si cal important de tercers països.

La Llotja de Reus vol fer pública la seva preocupació per l’impacte que la guerra declarada unilateralment per Rússia contra l’establiment democràtic mundial i, directament contra Ucraïna, pot provocar en el mercat agroalimentari. Espanya en general, i Catalunya en particular, és deficitària en el proveïment de cereals bàsics com poden ser el blat de moro, blat, gira-sol, etcèteta.

La situació bèl·lica impedeix la càrrega de tots els vaixells en els ports ucraïnesos. I aquesta situació pot provocar, a curt i mig termini, un possible desproveïment. D’aquí que la Llotja de Reus, alienada amb el pronunciament que en el mateix sentit ha fet la Llotja de Cereals de Barcelona, hagi demanat a totes les autoritats involucrades, com la Generalitat, el Departament d’Acció Climàtica, el Ministeri d’Agricultura i les delegacions agrícoles a Brussel·les, que facin totes les accions necessàries per evitar aquesta possible situació de desproveïment que es podria corregir mitjançant la importació de tercers països.

La Llotja de Reus també vol testimoniar la seva solidaritat amb el poble ucraïnès desitjant que la situació actual es pugui revertir quan abans millor.