En el monogràfic del primer trimestre de l’any, els panelistes afirmen que va ser un encert la convocatòria de les eleccions catalanes del 14F per poder revertir la situació de desgovern i avançar en qüestions transcendentals com l’elaboració i aprovació dels pressupostos de la Generalitat.

 

El Radar Cambra del primer trimestre de l’any ofereix alguns símptomes que conviden a l’optimisme pel que fa a la percepció de la situació econòmica dels panelistes. Malgrat que aquesta es continua valorant com a negativa, s’observa un important canvi de tendència en relació al darrer trimestre de 2020 i, fins i tot, es detecta un repunt en positiu comparat amb les tres darreres onades realitzades en època pandèmica. Aquesta mateixa tendència es corrobora en l’anàlisi de futur, ja que un 83% dels consultats creu obertament que la situació, a un any vista, serà molt millor.

En el que coincideixen tots els enquestats és en la importància de les mesures que es prenguin durant els propers mesos. I de manera ben especial, en les accions que les administracions engeguin per confortar als diversos sectors. En aquest sentit hi ha molta inquietud sobre quines accions concretes poden adoptar-se per confortar al sector turístic en general, i al de la restauració en particular, atenent que són dues realitats econòmiques que han patit molt directament l’impacte de la crisi.

La tendència optimista també es corrobora en l’ICE (Índex de Confiança Empresarial) on es produeix un augment de 20 punts en relació a la darrera onada sent aquest l’increment més important de tota la sèrie. Aquest increment s’explica pel salt qualitatiu de les expectatives i, també, per una lleugera millora de la participació. A curt, mig i llarg termini l’àmplia majoria dels panelistes afirma que la confiança augmentarà.

Aquesta onada del Radar s’acompanya, com és habitual, d’un monogràfic que, en aquesta ocasió, s’ha dividit en dues parts: la gestió de la COVID i els Fons Europeus i la formació de Govern a Catalunya.

Sobre la primera qüestió els panelistes ja apuntaven, en el moment de la consulta, que preveiem una nova onada de la COVID, com dissortadament s’ha acabat confirmant. També aposten per la progressiva recuperació de l’economia quan la situació pugui estabilitzar-se per bé que a l’hora d’aventurar un possible termini d’aquesta recuperació hi ha diversitat d’opinions. Així un 26% considera que falta menys d’un any per visualitzar aquesta recuperació, un 35% creu que trigarem entre un i dos anys i un 12% apunta que el termini superarà els dos anys.

Pel que fa a l’impacte de la pandèmia sobre l’activitat empresarial els panelistes consideren que la disminució de les vendes és la principal afectació, seguida del tancament temporal, l’absència de treballadors degut a malaltia o confinament i, finalment, les dificultats logístiques que han combatut per poder seguir treballant amb aparent normalitat.

Per fer front a la situació provocada per la Covid i mitigar els efectes de la crisi, un 32% dels panelistes confirma que ja estan treballant en accions concretes per revertir aquesta situació. Accions dirigides, en concret,  a la diversificació o ampliació del negoci, inversió en noves tecnologies i digitalització, i la inversió addicional.

Precisament una de les mesures que pot servir per confortar l’activitat de les empreses és l’accés als Fons Europeus de Recuperació. Sobre aquesta qüestió el gruix de panelistes afirmen tenir un cert desconcert sobre el seu impacte real i, sobre tot, la manera com se’n poden beneficiar. De fet només un 29% dels consultats considera que disposa de prou informació per valorar-ne l’impacte real. I subratllen que segurament serà perceptible sobre el territori per bé que se’n desconeix quin pes pot acabar tenint sobre les realitats particulars de les empreses.

Consultats sobre la situació política a Catalunya, en relació a la convocatòria electoral i amb la perspectiva de l’impacte de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d’anular el decret d’ajornament dels comicis i la formació de govern després de les eleccions del 14F, els consultats consideren oportú que es mantingués la data inicial de convocatòria valorant la necessitat d’aconseguir formar govern amb l’objectiu d’avançar, definitivament, en temes transcendents com és l’elaboració i posterior aprovació dels pressupostos de la Generalitat.

Sobre les prioritats del nou govern els panelistes consideren que haurien de ser, per aquesta ordre, la recuperació econòmica, la lluita contra la pandèmia i l’accés als ajuts per confortar l’activitat de les empreses.