D’esquerra a dreta el Professor Joaquim Margalef; la director gerent del Centre Comercial La Fira, Mayte Forján; el president de la Cambra, Jordi Just; la directora de la Càtedra, Mercedes Teruel; el director gerent de LIASA, Jaime Cabré; i el vicepresident segon de la Cambra, Jaume Batista.

 

Aquest dimecres s’ha presentat a la Cambra l’informe de conjuntura econòmica del primer trimestre de 2021 elaborat per la Càtedra per al Foment de la Innovació Empresarial i el Grup de Recerca d’Indústria i Territori amb la participació de les Cambres de Reus, Tarragona, Tortosa i Valls i el suport de la Diputació de Tarragona.

Hi han participat -d’esquerra a dreta- el Professor Joaquim Margalef; la director gerent del Centre Comercial La Fira, Mayte Forján; el president de la Cambra, Jordi Just; la directora de la Càtedra, Mercedes Teruel; el director gerent de LIASA, Jaime Cabré; i el vicepresident segon de la Cambra, Jaume Batista. Aquestes són les principals conclusions de l’Informe:

 

  1. La millora de l’economia mundial, amb ritmes diferents, i de les economies espanyola i catalana també afecten la zona de Tarragona. Al primer trimestre de 2021, malgrat la duresa de moltes restriccions en alguns sectors d’activitat, principalment els relacionats amb la demanda final i els serveis turístics, s’han donat indicis de pautes de millora, que s’interpreten en els indicadors interanuals.

 

  1. L’augment d’alguns d’aquests indicadors (com les contractacions laborals, les altes a la Seguretat Social de treballadors i d’empreses cotitzants, les exportacions els dos primers mesos de 2021 i els crèdits) respecte de l’any anterior en un període de restriccions amb dos mesos de normalitat permet considerar-ne el positivisme.

 

  1. D’altra banda, hi ha aspectes que limiten aquesta certa millora, com són les xifres d’atur, la continuïtat de molts ERTO (que han passat, en bona part, del sector de manufactures al de serveis), la poca inversió en societats, la no represa del crèdit hipotecari i la forta caiguda de les importacions, que en el cas de la zona determina una menor activitat del sector petroquímic, cosa que en condiciona les exportacions i les vendes interiors.

 

  1. L’indicador que hem afegit als darrers informes per veure l’impacte de la pandèmia a la zona en relació amb la utilització de la capacitat productiva de l’àrea mostra una millora notòria (ja que ha augmentat més de 6,5 punts des de finals de 2020, tot i que encara es troba lluny de la normalitat. S’ha arribat al 63,45% de la utilització de la capacitat productiva potencial, 23 punts per sota de la xifra registrada l’any 2019 i 5,5 punts per sobre de la de finals de 2020.

 

  1. Un cert optimisme per l’efecte de les vacunes i unes perspectives de sortir de l’impàs que ha pogut significar la pandèmia permeten esperar una millora en les perspectives econòmiques. Això, que és general, també esta succeint a Tarragona. Tot i tenir presents les dificultats de molts sectors d’activitat dependents del turisme, en aquest cas la forta estacionalitat del turisme a la zona i un cert optimisme relatiu per la temporada estival —perduda la de Setmana Santa— donen unes millors perspectives per sortir del forat econòmic actual.

 

  1. L’ocupació ha disminuït en dades interanuals un 1,03%. La caiguda s’ha controlat, en part, per l’augment de l’ocupació en la construcció (26,34%), que ha compensat la caiguda de la indústria i l’agricultura. La taxa d’atur ha augmentat gairebé tres punts en valors interanuals fins a arribar al 15,50%, una xifra molt per sobre de la taxa catalana (12,90%) i similar a l’espanyola. L’atur registrat, un indicador molt significatiu en aquests moments, ha incrementat un 19,4% en valor interanual i al conjunt català ho ha fet en un 21,31%.

 

  1. Les contractacions laborals han disminuït menys a la zona (-4,64%) que al conjunt català. Les indefinides s’han reduït un 12,44% i les temporals, un 3,54%. Les afiliacions a la Seguretat Social s’han incrementat un 3,80% en comparació del març de 2020, quan els efectes de la pandèmia les van fer caure en picat. També ha augmentat el nombre d’empreses amb treballadors que cotitzen com assalariats (2,82%).

 

  1. El comerç amb l’exterior va acabar l’any 2020 amb una caiguda del 13,3% en les exportacions i del 16,7% en les importacions, però als dos primers mesos de l’exercici actual la variació interanual és positiva en el cas de les exportacions (5,5%), mentre que les importacions continuen a la baixa (‑16,7%). L’esforç exportador, tot i les dificultats de la situació actual, és encomiable i més en un resultat positiu que contrasta amb el de Catalunya (‑2,1%) i d’Espanya (-6,6%).

 

  1. Tot i les dificultats que encara es plantegen per entrar en una situació econòmica menys plena d’incerteses, el primer trimestre de 2021 mostra indicis de millora en l’activitat, representats per alguns increments d’indicadors i per caigudes menys fortes en d’altres que semblaven imparables a la baixa.

 

  1. L’aterratge en una situació postpandèmia afectarà moltes empreses que depenen de crèdits ICO i d’ERTOs. La sortida d’aquestes en bones condicions, així com les possibilitats que ofereix l’activitat turística en la temporada estival, determinaran la profunditat de la crisis a la zona i la velocitat amb què es podrà deixar enrere.

 

 

VISUALITZAR PRESENTACIÓ: