Les Cambres de Comerç de Reus, Tortosa i Valls han posat a disposició de les empreses de les seves demarcacions una bateria de cursos basats en una metodologia innovadora de microlearning de la firma Torrents Law&Customs (TLC) sobre el Brexit com a conseqüència del seu impacte i importància en les relacions comercials que han nascut des de l’1 de gener de 2021.

 

Amb motiu de la cloenda d’aquesta primera edició del curs, el proper 14 de maig a les 9.30h es realitzarà un esdeveniment online per al lliurament dels diplomes a les empreses que han acabat amb èxit el programa i es farà una sessió d’informació oberta a tots els empresaris sobre les novetats i recomanacions actuals sobre el Brexit, així com per a fer networking.

La celebració de l’acte s’iniciarà a les 9.30 fins a les 10:30 hores i la participació en aquest esdeveniment serà gratuïta i oberta a totes aquelles empreses que tingui inquietuds relacionades amb el Brexit. La Cambra pertinent facilitarà les claus d’accés a aquelles empreses interessades.

La voluntat en el disseny i proposta del curs “Brexits is here” ha estat donar a conèixer les conseqüències del Brexit i dotar a les empreses d’eines i de capacitat de resposta per poder anticipar-se i elaborar una estratègia d’adaptació que els permeti continuar desenvolupant la seva activitat i aprofitar les oportunitats que puguin evidenciar-se en la internacionalització per la millora de la competitivitat del teixit socioeconòmic de les demarcacions de les Cambres de Reus, Tortosa i Valls.

La flexibilitat en l’aprenentatge amb un ritme personalitzat que ofereix la firma TLC a través d’aquests programa ha permès als usuaris adquirir nous coneixements teòrics i pràctic relatius al Brexit i el comerç internacional des de qualsevol dispositiu, moment i lloc, i amb material de suport addicional i amb la possibilitat de contactar amb els tutors.

Marta Torrents explica que tot i que el Brexit comporta una adaptació de les empreses que mai han exportat, pot ser un bon impuls per conèixer aquesta terminologia, forma d’actuar amb les duanes i obrir no només el mercat de UK sinó altres mercats exteriors.

 

Tanmateix, inclús amb el nou Acord de Comerç i Cooperació UE-Regne Unit, s’han produït ja canvis a partir de l’1 de gener de 2021 perquè el Regne Unit ha abandonat el mercat únic i la unió duanera de la UE, així com totes les polítiques de la UE i els acords internacionals. En conseqüència, tots dos blocs formaran dos mercats separats; dos espais regulatoris i legals diferents.

 

Per aquest motiu, les empreses ja internacionalitzades han de conèixer aquest nou marc legal i estar preparares per no posar en risc la continuïtat de la seva activitat i conèixer els requisits per acollir-se al tractament preferencial en virtut del nou acord i aconseguir rebaixes aranzelàries i altres beneficis, així com superar les barreres tècniques i normatives i entendre l’actual context polític que afecta a la cadena de subministrament, com n’és el cas de la situació amb Irlanda del Nord. La part documental de l’operativa és essencial pel seu èxit.

Atès l’èxit d’aquesta iniciativa, es preveu continuar impulsant aquest tipus de cursos innovadors amb varietats temàtiques sobre el comerç internacional (ex: origen de les mercaderies, Incoterms, operacions triangulars, etc) per millorar la competitivitat i impulsar les empreses de les demarcacions de les Cambres de Comerç.

 

Aquesta iniciativa compta amb el suport de la Diputació de Tarragona