• El Consell de Cambres demana a les entitats socials i polítiques un posicionament clar contra els atacs als negocis arreu del territori en els darrers dies.

  • Cal un anàlisi profund del malestar que ha provocat aquest desencadenament de la violència i proposar solucions per evitar que es repeteixi

 

Barcelona, 25 de febrer de 2021. El Consell de Cambres vol expressar la seva preocupació i enèrgica condemna pels actes vandàlics i de pillatge que s’han produït els darrers dies a molts indrets de Catalunya, i mostra el seu suport i solidaritat amb els sectors i activitats afectades.

Això passa, a més, en un moment en que els efectes negatius de la pandèmia estan posant molts negocis contra les cordes. En aquest sentit, exigim de les entitats polítiques i socials un posicionament inequívoc contra els/les autors/es d’aquests fets, que no tenen res a veure amb el legítim exercici del dret de manifestació. També demanem a les autoritats competents una protecció més efectiva dels establiments.

Exigim també el màxim respecte i protecció dels dret de milers de ciutadans/es a manifestar-se lliurement contra les injustificades condemnes a la llibertat d’expressió d’artistes i creadors, i creiem que cal actuar de manera exemplar contra les conductes de determinats servidors públics si aquestes no s’ajusten als protocols establerts.

El Consell de Cambres, en l’exercici de la representació dels interessos generals de l’economia, creu imprescindible prendre les mesures necessàries per evitar el vandalisme i el pillatge, alhora que considera imprescindible que es garanteixin els legítims drets de la ciutadania, i en particular el dret de manifestació. També fa una crida a totes les entitats polítiques i socials a prioritzar i aconseguir aquest objectiu. Això passa necessàriament per un anàlisi profund de la situació i el malestar social que ha provocat el desencadenament de la violència, per evitar que actes com aquests es tornin a repetir.