En un moment clau de reptes, però també d’oportunitats de finançament de projectes empresarials innovadors com mai abans s’havia produït, la Cambra de Reus posa a disposició del teixit empresarial un punt d’assessorament i orientació en matèria d’accés a Fons de finançament Europeus.

En el context actual, els Fons Next Generation representen una finestra d’accés als Fons Europeus per a les empreses gràcies als quals, per exemple, pimes i start-ups podran posar en marxa projectes empresarials d’inversions que fins ara no han pogut materialitzar per la falta de finançament. Però per a poder aprofitar aquesta oportunitat, cal una reacció ràpida per a posicionar i presentar projectes amb garanties d’èxit. L’acompanyament i orientació per part d’especialistes en aquest camp és una demanda detectada a la que la Cambra dona resposta amb la constitució d’aquest Servei.

Tanmateix, l’assessorament no se centrarà tan sols en els Fons Next Generation. En funció de cada projecte concret, s’analitzarà si hi ha també altres possibilitats d’obtenció de fons, ja siguin d’altes programes i convocatòries de subvenció com de finançament avalat per la Unió Europea. (cal no oblidar que hi ha un gran ventall de modalitats de finançament disponibles: crèdits, garanties, capital risc, etc.) .

La Cambra de Reus anima al teixit empresariat a aprofitar aquest Servei, fent arribar els seus projectes i aprofitar aquesta oportunitat única per a impulsar-los o rellançar-los.

Operativa:

  •  Les empreses interessades contactaran amb la Secretaria de la Cambra de Reus per a sol·licitar el servei.
  • Ompliran i enviaran a la Cambra una fitxa amb els seu projecte per tal de que des del Servei d’Orientació es pugui conèixer l’abast de cada projecte i el seu estat de maduració. (Model de
    fitxa de Reactivació de la Generalitat de Catalunya -o bé el de Manifestacions d’Interès de les convocatòries dels distints Ministeris, si li haguessin presentada)
  • En aquest punt es prestarà el Servei d’Orientació via telemàtica (zoom o similar) en connexió individualitzada amb cada empresa sol·licitant, donant resposta a les empreses que hagin fet
    arribar la seva fitxa de projecte a la Cambra.
  • L’Orientació podrà fer referència als Fons Next Generetion i/o, si es considera adient per la naturalesa del projecte presentat, a altres convocatòries de Fons Europeus actius o amb
    convocatòries prevists a curt o mitjà termini o bé a altres possibilitats de finançament europeu.

Més informació a l’adreça al telèfon 977 338081 / secretariageneral@cambrareus.org