Tot i valorar negativament la situació econòmica actual, s’albira una millora conjuntural a un any vista gràcies a les noves mesures sanitàries per contenir la pandèmia.

 

La 28a onada del RADAR CAMBRA, corresponent a l’últim trimestre de 2020, presenta en negatiu la majoria d’indicadors com, per exemple, la visió de la situació actual de la comarca o l’índex d’expectatives. Tanmateix la situació econòmica a la demarcació a un any vista millora en relació al Tercer trimestre de 2020 i, d’altra banda, més de la meitat dels consultats apunten que en el termini d’un any s’haurà capgirat la corba.

L’ICE (l’Índex de Confiança Empresarial) ha disminuït aproximadament 7 punts en relació a la darrera onada. Un fet que s’explica per la reducció tant de l’índex d’expectatives com de l’índex de situació.

Gairebé a finals d’any, es constata l’efecte de la crisi. Així doncs fins el 75% de les empreses del panel visualitza un impacte negatiu sobre el volum de negoci, amb reduccions majoritàries que es situen entre el 10% i el 25%.

Tot i ser conscients de la necessitat d’adoptar mesures extraordinàries per fer front a la pandèmia, la gran majoria (un 75%) considera que les mesures que han pres les administracions han perjudicat l’activitat de la seva empresa.

Pel que fa a la recuperació total de l’activitat econòmica el gruix de panelistes considera que es trigarà entre 6 i 18 mesos a normalitzar la situació. Això sí, sempre que no es produeixi un altre rebrot que continua sent percebut com el principal enemic per aconseguir una recuperació més àgil. Altres barreres a la recuperació son manca de polítiques públiques i la incertesa.

En canvi, la vacuna (encara no aplicada de manera real quan es va fer pròpiament l’enquesta però de la que ja se n’apuntava, mediàticament, el seu immediat desplegament) i l’increment en la despesa pública poden ser els grans motors de la recuperació.

Reus, 14 de gener de 2021

 

VEURE INFORME 28ª ONADA RADAR CAMBRA